BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ramian Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości
The Concept of Highest and Best Use in Real Estate Appraisal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 195-210, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wycena nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami
Real estate valuation, Real estate economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł prezentuje koncepcję sposobu optymalnego użytkowania (SOU) w wycenie nieruchomości. Pojęcie to oznacza możliwe i legalne wykorzystanie niezagospodarowanej ziemi lub nieruchomości ulepszonej, wykonalne fizycznie i finansowo, którego rezultatem jest osiągnięcie najwyższej wartości. Analiza SOU jest przeprowadzana w dwóch wariantach - dla nieruchomości jako samego gruntu i dla nieruchomości jako ulepszonej. W artykule zaprezentowano definicje i interpretacje podstawowych zagadnień SOU zawarte w międzynarodowych i krajowych standardach wyceny. Przedstawiono procedury i kluczowe elementy analizy SOU opisane ws aktualnej literaturze przedmiotu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of highest and best use (HBU) in real estate valuation. HBU is the reasonably and legal use of vacant land or an improved property that is legally permissible, physically possible, appropriately supported, financially feasible, and that results in the highest value. Definitions and interpretation of basic and key issues of highest and best use included in International Valuation Standards as well as in polish appraisal standard. have been presented in the article. The article describes procedures and main issues of the concept on the base of actual real state valuation literature. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. The Dictionary of Real Estate Appraisal. Appraisal Institute, Chicago 2002.
 2. Derbes M.J.: Non-Comparable Industrial Sales. The Appraisal Journal. January 2002.
 3. European Valuation Standards 2009 Second Exposure Draft submitted to the Warsaw Assembly - May 2008.
 4. Fanning S.F., Grissom T.V, Pearson T.D.: Market Analysis for Valuation Appraisals. Appraisal Institute. Chicago 1994.
 5. Fanning S.F.: Market Analysis for Real Estate. Concepts and Application in Valuation and Highest and Best Use. Appraisal Institute. Chicago 2005.
 6. International Valuation Standards. International Valuation Standards Committee, London 2007.
 7. Kucharska-Stasiak E.: Nowa interpretacja wartości rynkowej. Maszynopis nieopublikowany, styczeń 2009.
 8. Lennhoff D.C., Parli R.L.: A Higher and Better Definition. The Appraisal Journal, Winter 2004.
 9. Real Estate Appraising In Canada. Red. S.A. Martin. The Appraisal Institute of Canada. Winnipeg 1987.
 10. Międzynarodowe standardy wyceny. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005.
 11. Parli R.L.: Disassembling Assemblage. The Appraisal Journal, Summer 2005.
 12. Parli R.: What's Financial Feasibility Got to Do With It? The Appraisal Journal, October 2001.
 13. Powszechne krajowe zasady wyceny (PKZW). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2008, www.pfva.com.pl.
 14. Rattermann M.R.: Highest and Best Use Problems in Market Value Appraisals. Tthe Appraisal Journal, Winter 2008.
 15. Rattermann M.R.: The Student Handbook to The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute. Chicago 2008.
 16. The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute. Chicago 2008.
 17. Wycena nieruchomości. Appraisal Institute. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu