BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszka Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Zaremba Adam (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Źródła i skutki ograniczeń arbitrażu na rynku papierów wartościowych
Couses and Consequences of Limits of Arbitrage in Capital Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 243-253, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Efektywność informacji, Arbitraż gospodarczy, Strategia inwestycyjna
Capital market, Information effectiveness, Commercial arbitration, Investment strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt dyskusji nad efektywnością informacyjną rynków kapitałowych oraz wskazuje na ograniczenia w stosowaniu strategii arbitrażowych, jako na jedną z możliwych przyczyn występowania przypadków niewłaściwej wyceny papierów wartościowych. W pierwszej kolejności szczegółowo omówiony jest mechanizm działania arbitrażu oraz wskazuje się na różnego rodzaju przeszkody i elementy dodatkowego ryzyka, jakie w praktyce wiążą się ze stosowaniem tego rodzaju strategii inwestycyjnych. W dalszej części artykułu zaprezentowane są badania notowania jednostek uczestnictwa w funduszach zamkniętych, które świadczą o tym, że arbitraż nie zawsze stanowi skuteczny mechanizm korygowania niewłaściwej wyceny papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the issue efficient market hypothesis and indicates limits to arbitrage as a potential reason of improper valuation of securities. The paper begins with the detailed description of arbitrage mechanism and lists various limits to it and potential risks connected with use of this investment strategy. It continues with results of researches concerning improper valuation of close-end funds. This issue may be a proof that arbitrage is not always a corrective mechanism leading to proper security valuation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Abreu D., Brunnermeier M.: Synchronization risk and delayed arbitrage. "Journal of Financial Economics" 2002, 66, s. 341-360.
 2. Bodurtha J.N. Jr., Kim D.S., Lee C.: Closed-end Country Funds and U.S. Market Sentiment. "Review of Financial Studiem" 1993, Vol. 8, 3, s. 879-918.
 3. De Long B., Shleifer A., Summers L., Waldmann R.: Noise Trader Risk in Financial Markets. "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98, 4, s. 703-738.
 4. De Long B., Shleifer A., Summers L., Waldmann R.: The Survival of Noise Traders in Financial Markets. "Journal of Business" 1991, Vol. 64, 1, s. 1-19.
 5. Fama E.: Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. "Journal of Finance" 1970, Vol. 25, 2, s. 383-417.
 6. Lamont O., Thaler R.: Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve- Outs. NBER Working Paper Series 8302, 2001.
 7. Lee C., Shleifer A., Thaler R.: Anomalies: Closed-End Mutual Funds. "Journal of Economic Perspectives" 1990, 4, s. 153-164.
 8. Lee C., Shleifer A., Thaler R.: Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle. "Journal of Finance" 1991, 46, s. 76-110.
 9. Sharpe W, Alexander G.: Investments. Wydanie 4, Prentice Hall, Englewood 1990.
 10. Shleifer A.: Inefficient Markets. An Introduction To Behavioral Finance. Oxford University Press, 2000.
 11. Shleifer A., Summers L.: The Noise Trader Approach to Finance. "Journal of Economic Perspectives" 1990, Vol. 4, 2, s. 19-33.
 12. Shleifer A., Vishny R.: The Limits of Arbitraże. "Journal of Finance" 1997, Vol. 52, 1, s. 35-55.
 13. Weiss K.: The Post-Offering Price Performance of Closed-End Funds. "Financial Management" 1989, Vol. 18, s. 57-57.
 14. Weiss K., Lee c., Seguin P.: The Marketing of Closed-End Fund IPOs: Evidence from Transaction Data. "Journal of Financial Intermediation" 1996, 5, s. 127-159.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu