BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wycena restrukturyzowanego szpitala
Valuation of Restructurised Hospital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 265-274, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wycena, Szpitalnictwo, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Restrukturyzacja, Służba zdrowia, Opcje realne
Valuation, Hospital service, Independent public health care facilities, Restructuring, Health service, Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule opisano wykorzystanie koncepcji opcji realnych do wyceny wartości restrukturyzowanego szpitala. Przeprowadzono porównanie koncepcji opcji realnych i restrukturyzacji. Ustalono, że restrukturyzację można traktować jako opcję wzrostu pod warunkiem, że oceniane jest to przed podjęciem działań restrukturyzacyjnych. Bazując na tej analogii i zintegrowanym sposobie wyceny opcji realnych zaprezentowano przykład wyceny skomercjalizowanego szpitala jako średniej ważonej wartości restrukturyzowanego szpitala traktowanej jako opcja wzrostu w sytuacji udanej i nieudanej restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)

Paper attempts to describe company restructuring process as a real option. The aim is to assess value the restructuring process on the basis of real option valuation techniques. The characteristics of restructuring process and real option is thoroughly analyzed. Therefore common and different characteristic of both is defined. In the later part of the paper the value of restructuring of the hospital is assessed on the basis of real option valuation. As the outcome the value of restructuring could be treated as the value of real option of growth but calculated as weighted average of successful and unsuccessful scenarios. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N.: Real Options: Managing Strategic Investment in an Uncertain World. Harvard Business School Press, Boston 1999.
 2. Black F., Scholes M.S.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Econo my, 1973, 81.
 3. Copeland T.E., Keenan P.T.: How Much is Flexibility Worth? The McKinsey Quarterly, 1998, nr 2.
 4. Copeland T.E., Keenan P.T.: Making Real Options Real. The McKinsey Quarterly, 1998, nr  3.
 5. Coy P.: Exploiting Uncertainty, Business Week, nr 3632 z 6.07.1999.
 6. Mauboussin M.J.: Get Real - Using Real Options in Security Analysis. Frontiers of Finance, 1999, nr 10, June 23.
 7. Merton R.C.: Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 1973, Vol. 4.
 8. Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, Nov. 1977, 5.
 9. Myers S.C.: Finance Theory and Financial Strategy. Midland Corporate Finance Journal, Spring 1987, Vol.5(1).
 10. Paul-Choudhury S.: Reaping Real Rewards. CFO Europe, July 1999.
 11. Smid W.: Leksykon Menedżera. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 12. Smith J.E., Nau R.F.: Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. Management Science, Vol 41, nr 5, May 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu