BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gagatek Wojciech (Uniwersytet Warszawski)
Title
Miejsce i rola przedmiotu polityki Unii Europejskiej w dydaktyce europeistyki
The Place and Role of the Modules on EU Policies in the Teaching of European Studies
Source
Przegląd Europejski, 2012, nr 1, s. 65-81, tab.
Keyword
Polityka, Studia europejskie, Dydaktyka
Politics, European studies, Teaching
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pierwszej części zarysuje problematykę związaną z pojęciem "polityki UE". W drugiej części uwagę poświęcę umiejscowieniu przedmiotów dotyczących polityk Unii Europejskiej w programach studiów w Polsce. (...) W trzeciej, ostatniej, części przedstawię elementy autorskiej koncepcji nauczania tego przedmiotu w ujęciu porównawczym, opartą na moich doświadczeniach wykładowcy Uniwersytetu warszawskiego i Uniwersytetu w Zurychu. (fragment tekstu)

The module that within a traditional curriculum has been entitled "Selected EU Common Policies" still awaits its proper place in the teaching of European studies. Should it primarily be a module emphasizing the legal dimension of EU policies, thus focusing on analyzing their legal foundations and rules? Or rather, it should be centred on the economic nature of EU policies, e.g. testing their effectiveness? How to present the role of EU institutions in policymaking? In other words, what place should there be for political sciences? This article develops comparative analysis of the curricula and syllabi of the modules devoted to EU policies at the Polish universities. Three basic approaches to teaching EU policies have been identified: economic, legal and political. The author stresses that where Polish universities still fail is an insufficient comparative analysis of EU policies and unsatisfactory application of the instruments of policy analysis. Based on the author's teaching experience, the paper concludes with some thoughts on how such approach could be developed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dye T.R., Understanding Public Policy, Prentice Hall 2005.
  2. Knoepfel P., Larrue C., Varaone F., Public Policy Analysis, Bristol 2007.
  3. Mény Y., Thoenig J.-C., Politiques Publiques, Paris 1989.
  4. Rydlewski G., Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej. Studium politologiczne, Warszawa 200.
  5. Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
  6. Suwaj P.J., R. Szczepankowski, Wokół pojęcia polityki i polityki publicznej, w: B. Kudrycka, G.B. Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.
  7. Szarfenberg R., Mapa Pojęciowa Polityki Społecznej, brak daty.
Cited by
Show
ISSN
1641-2478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu