BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dykalska Maria
Title
Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych - podejście badawcze
Assessment of Intrnal Audit Functioning in Public Sector - Research Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 113-127, Rys., bibliogr. poz. 9
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Ewidencja księgowa
Accounting, Internal audit, Accounting records
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od wprowadzenia audytu wewnętrznego w Polsce w 2002 r. uwaga teoretyków i praktyków skupia się na jego funkcjonowaniu. Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oczekują wyraźnych dowodów, że audyt jest użyteczny. Brakuje narzędzi oceny audytu wewnętrznego. Czy mierzyć skuteczność audytora porównując koszty i korzyści, czy też wyliczać przyrost wartości dodanej jednostki? W artykule przedstawiono cel i zadania audytu wewnętrznego oraz zaproponowano narzędzia jego oceny. (abstrakt oryginalny)

Since 2002 when the intemal audit was implemented in Poland, the attention of theorists and practicians was concentrated on its performing. Managers of public sector units expects elear evidence that the audit is useful. There is no tools of intmal audit. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bednarski L.. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  2. Kapłan R.S., DP, Horton, Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategię na działania, Arthur Andersen, PWN, Warszawa 2001.
  3. Knedler K. , Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości SA, Łódź 2005.
  4. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, praca zbiorowa, pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
  5. Lange O., Dzieła, t.III, Warszawa 1975.
  6. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza, PWE, Warszawa 1977.
  7. Pyka J., Woźniak-Sobczak B., Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
  8. Winiarska K., Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa 2007.
  9. Komunikat Nr 13 Ministr Finansów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz.58).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu