BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt finansowy rachunkowości zabezpieczeń
Audit of Hedging Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 129-144, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Audyt finansowy
Accounting, Internal audit, Financial audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie istoty i zasad oceny prawidłowości stosowania rachunkowości zabezpieczeń. Szczególną uwagę zwrócono na: dokumentację zabezpieczeń, określenie instrumentu zabezpieczającego i pozycji zabezpieczanej, klasyfikację zabezpieczeń, ocenę efektywności zabezpieczenia oraz zasady rozliczenia wyników zabezpieczenia.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to determine the essence and rules of assessing the correctness of applying the hedging accounting. Particular attention was paid to: the hedging documentation, determining the hedging instrument and the hedged item, the classification of hedging, the assessment of the hedging efficiency and the rules of settlement of the hedging results.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bankowość. Red. J. Głuchowski i J. Szembelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szko¬ły Bankowej, Poznań 1999.
  2. Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 1996.
  3. Gajek P.: Instrumenty pochodne - wdrożenie nowych przepisów. "Rynek Terminowy" 2002, nr 15.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z diua 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz. 1674 ze zm.
  5. Szymańska H.: Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
  6. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1999.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
  8. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Red. W. Przybylska -Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu