BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dykalska Marek
Title
Zarządzanie ryzykiem zabezpieczenia meczu piłkarskiego przez Policję
Risk Management of Security Operations Performed by the Police During Soccer Matches
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 159-183, Rys., tab., bibliogr. poz. 18
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie, Sport
Risk, Management, Sport
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problematyka zarządzania ryzykiem ma szczególne znaczenie w zakresie zadań Policji. W artykule zdefiniowano pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono metodykę zarządzania ryzykiem, a następnie zaprezentowano specyfikę zarządzania ryzykiem w Policji na przykładzie meczu piłkarskiego, z wyszczególnieniem rodzajów ryzyka.(abstrakt oryginalny)

The range of problems related to risk management has considerable importance in the sphere of the police activity. The paper defines the concept of risk and risk management, presents the methodology of risk management and the specificity of risk management in the police shown by an example of a soccer match, with specified types of the risk. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Winiarska K.: Audyt wewnętrzny w 2008 roku, Difin, Warszawa 2008.
 2. Winiarska K.: "Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego", Wydawnictwo Difin sp. zo.o., Warszawa2005.
 3. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny. Wydawnictwo InfoAudit Sp. zo.o.. Warszawa 2004.
 4. Sawicki K., Winiarska K.: Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej, KIBR, Warszawa 2006.
 5. Kosikowski C, Ruśkowski E.[red.]: Finanse publiczne i prawo finansowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 6. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 7. Polski podręcznik procesu zarządzania ryzykiem "Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych".
 8. Podręcznik audytu w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 9. Zarządzanie ryzykiem i wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podręcznik Projektu UE Transition Facility 2004/016-829.01.08.
 10. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Intemal Audirors, 2001.
 11. Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999.
 12. http//:www.kppwolomin.policja.waw.pl
 13. http//:www.wikipedia.org
 14. http//::wwwstadiony.net Raport PZPN o bezpieczeństwie na stadionach.
 15. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z późn. zm.).
 18. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ogłoszenia "Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz. Urz. Nr 3, poz. 13).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu