BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Modele zarządzania wiedzą w systemach jakości
The Models of Knowledge Management in Quality Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 327-335, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Modele zarządzania, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie wartością, Wartości niematerialne, Systemy jakości
Management models, Knowledge management, Value management, Intangible asset, Quality systems
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy przedstawiono fundamentalne modele zarządzania wiedzą. Opisano znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwie w gospodarce rynkowej. Podano istotę kapitału wiedzy oraz zaprezentowano różne podejścia i modele zarządzania wiedzą, szeroko prezentując model I. Nonaka-H. Takeuchi, model G. Probst'a, S. Raub'a i K. Romhardt'a, a także model wg G. Hedlunda. Wyniki przedstawiono w formie opisowej.(abstrakt oryginalny)

In the dissertation the fundamental models of knowledge management were shown. The mean ing of knowledge in the enterprise on free market economy were as well described. There was given the essence of knowledge capital and presented different methods and models of knowledge management by widly presenting the I. Nonaka-H. Takeuchi Model, G. Probst-S.Raub and K.Romhard Model and also G. Hedlund Model are presented. The results were presented in a descriptive form.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Kreowanie wprzedsiębiorstwie organizacji inteligentnej. W: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
  2. Karczmarek T.: Gospodarka wiedzy. Gazeta IT 2003, nr 5(13).
  3. Kotarba M., Kotarba W.: Model zarządzania wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 8(643).
  4. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  5. Prost G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacji" 2000, nr  2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu