BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wnuczak Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Mielcarz Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych
The Influence of Fundamental Principles on Valuation of a Company Quoted on the Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 275-285, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Wartość przedsiębiorstwa, Kapitalizacja giełdowa spółek, Analiza fundamentalna
Stock market companies, Enterprise value, Market capitalization of companies, Fundamental analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania wpływu czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych. Przeprowadzona analiza dowiodła występowania zależności między wartością spółek, a fundamentami wyceny. Zależność ta jest znacznie silniejsza w okresie spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego, co pozwala postawić tezę, że w trakcie dynamicznego rozwoju gospodarczego następuje oderwania wartości spółek od czynników fundamentalnych. Wyniki badania nie wskazują na przyczyny takiego stanu rzeczy, pokazują jedynie pewne zależności kształtujące wartości rynkowe przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the research on the influence of fundamental principles on valuation of a company quoted on the stock exchange. The analysis proves that the company market value depends on fundamentals. According to the result of the research this correlation is stronger in the period of economic crisis. It could be explained in that way that in the period of dynamic economic growth value of a company is less dependent on fundamentals than during the economic slowdown. The results of the research do not indicate reasons of this situation, but point out the relation between value of a company and fundamentals(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Copeland T.E., Weston J.F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison Wesley Publishing Company, 1988.
  2. Cwynar A., Cwynar W.: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-Rzeszów 2007.
  3. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002.
  4. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  5. Koller T., Goedhart T., Wessels D.: Valuation. Measurunig and Managing the Value of Companies.McKinsey & Company, New Jersey 2005.
  6. Marciniak Z.: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
  7. Słoński T.: Relacja między przepływami środków pieniężnych a stopą dyskonta w ocenie efektywności inwestycji. W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1060, wydanie specjalne, Wrocław 2005.
  8. Stewart B.G.: The Quest for Value. The EVATM Management Guide, HarperBusiness, New York 1991.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu