BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunek kosztów w systemie audytu wewnętrznego
Cost Accounting in the System of Internal Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 193-207, Tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt
Accounting, Internal control, Audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny ocenia skuteczność kontroli i efektywność działania, w tym również poprawne monitorowanie kosztów. Rachunek kosztów może funkcjonować w formie tradycyjnej lub nowoczesnej. Dla potrzeb audytu wewnętrznego najkorzystniej jest wdrażać rachunek kosztów działań, ponieważ zapewnia on pełną kontrolę racjonalności ponoszonych kosztów. W artykule przedstawiono koncepcję działania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach komunikacji samorządowej. (abstrakt oryginalny)

Internal audit assesses the efficiency of the control and activity efficiency, including proper cost monitoring. Cost accounting may function in a traditional or modern form. For internal audit purposes it is the most beneficial to implement activity based costing, as it ensures full control over the rationality of sustained costs. The paper presents the concept of activity based costing in transport enterprises of local governments. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cost/Cost Management (Glossary of Project Management terms - Defme Cost Management).htm.; http://www.visitask.com/cost-management-g.asp.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001.
 3. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.
 4. Czubakowska K., Różnice i związki między controllingiem a audytem wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, red. Winiarska K., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 9-10 październik 2006.
 5. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Jaruga A. A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź 2001.
 7. Kaplan R. S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Karmańska A., Budżetowanie jako element Systemu Informacji Planistycznej, Rachunkowość zarządcza, red. Karmańska A., Difin, Warszawa 2006.
 9. Kołaczyk Z., Rachunkowość przedsiębiorstw część 1, Wydawnictwo Empi2 , Poznań 1999.
 10. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 11. J. A. Miller J. A., Zarządzanie kosztami działań. Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2000.
 12. Sobańska I., Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 13. Sołtys D., Rachunek kosztów postulowanych w controllingu przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 14. Winiarska K., Auditing, w: Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. Czubakowska K., PWE, Warszawa 2007.
 15. K. Winiarska, Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu