BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych gmin w Polsce
Internal Audit Performance by the Example of Chosen Municipalities in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 209-219, Rys., bibliogr. poz. 8
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Samorząd terytorialny
Accounting, Internal audit, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny jest doskonałym instrumentem kontroli finansów gminy. W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w 525 gminach województwa: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie określono czynniki utrudniające działanie audytu wewnętrznego w gminach. (abstrakt oryginalny)

Internal audit is a perfect instrument of controlling municipality finance. The paper presents the result of research in the scope of internal audit performance in 535 municipalities of the following voivodeships: Kuyavian-Pomeranian, Lesser Poland, Lubusz, Warmian-Masuran. It also determines the factors obstructing the performance of internal audit in municipalities.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kuc R.: Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
  2. Misiąg W.: Budżet gminy dla praktyków wzory i przykłady uchwał, Wydawnictwo Samorządu Terytorialnego Municipium SA, Warszawa 2004.
  3. Pokoiska A.: Za mało audytorów, Gazeta Prawna 03.03.2008 r.
  4. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
  5. Żukowski R. Purgat A.: Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, InfoAudit, Warszawa 2005.
  6. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 102, poz.l 116).
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 112 poz.763).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu