BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński), Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Reakcje instytucji polskiego systemu bankowego na światowy kryzys finansowy
Financial Institutions of Polish Banking System Against Global Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 37-46, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
System bankowy, Kryzys finansowy, Stabilność finansowa
Banking system, Financial crisis, Financial sustainability
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy ukazano istotę, główne przyczyny i konsekwencje kryzysu finansowego oraz reakcje czołowych instytucji polskiego systemu bankowego na wahania wywołane tym kryzysem w kierunku zapewnienia stabilności systemu jako podstawy rozwoju gospodarczego kraju. (abstrakt oryginalny)

Authors have presented a nature, main causes and consequences of recent financial crisis, and reactions of leading institutions of Polish banking system against fluctuations evolved by crisis to en- sure the stability of system as a base of further economic development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Flejterski S.: Przyczyny i aktorzy globalnego kryzysu finansowego. Wstęp do syntezy. Forum Banko­we ZBP, Warszawa 11 marca 2009.
 2. Kindleberger Ch.P.: Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. WIG-Press, Warsza­wa 1999.
 3. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2002.
 4. Martin H.P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław 1999.
 5. Nikt nie wie, co będzie dalej (z brytyjskim ekonomistą Robertem Skidelskym rozmawia Maciej No­wicki), "Dziennik", z 24-25.01.2009 r.
 6. Orłowski W.M.: Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
 7. Petru R.: Sektor bankowy potrzebuje jednej strategii. "Dziennik", dod. Wall Street Journal z 12.01.2009 r.
 8. Prusik A., Tarczyński M.: NBP wykupi obligacje, aby wesprzeć sektor bankowy. "Dziennik" z 10.01.2009 r.
 9. Rok 2008: polskie banki w dobie światowego kryzysu, http://banki.onet.pl z 5.01. 2009.
 10. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Red. D.J. Błaszczuk. Poltext, Warszawa 2006.
 11. Sejm: będzie wsparcie dla instytucji finansowych, www.bankier.pl z 11.01. 2009 r.
 12. Skrzypek: Unikałbym mówienia "kryzys" w odniesieniu do Polski. "Gazeta Bankowa" 2009, nr 1.
 13. Więcław E.: Banki kontra rząd i NBP. "Rzeczpospolita" z 13 stycznia 2009 r.
 14. Więcław E.: Bankowcy liczyli na gwarancje, ale ich nie dostali. "Rzeczpospolita" z 15.10.2008 r.
 15. www.stockwatch.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu