BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Prawa i obowiązki kontrolera wewnętrznego w jednostce gospodarczej
Rights and Duties of Internal Controler in Economic Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 253-259, Tab., bibliogr. poz. 3
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal control, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kontrola wewnętrzna powinna być zorganizowana w formie systemu składającego się z współzależnych ogniw. Ważnym ogniwem jest kontroler wewnętrzny. W artykule zdefiniowano rolę komórki kontroli wewnętrznej i formę sprawowania kontroli oraz określono prawa i obowiązki kontrolera. (abstrakt oryginalny)

The internal control should be organized as a system of correlated cells. The internal controler is a significant cell. In the article the role of internal control cell is defined as well as the way of performing the control. Rights and duties of internal controller are determined. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.
  2. Kuc B.R., Funkcje i dysfunkcje kontroli [w:] Kontrola, kontroling i audyt w zarządzaniu (red.) B.R. Kuc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie , Warszawa 2006.
  3. Rekomendacja H dotycząca kontroli wewnętrznej w banku.(2002) Narodowy Bank Polski. Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa, s. 2. www.bs.net.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu