BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobodziński Emil (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zjawisko short squeeze na przykładzie akcji Volkswagena
Volkswagen Shares as an Example of Short Squeeze
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 63-71, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Akcje, Krótka sprzedaż, Ryzyko
Shares, Short sale, Risk
Note
streszcz., summ.
Company
Volkswagen
Abstract
Krótka sprzedaż jest stosunkowo mało znaną formą dokonywania transakcji. Jednak jest ona klu­czowa dla wielu strategii inwestycyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do funduszy hedge. Podstawową zaletą jest możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej poprzez pożyczanie i sprzedaż akcji, któ­rych nie posiadamy. Z tym jednak związane jest ryzyko polegające na odmiennym od oczekiwanego kształtowaniu się kursów akcji oraz konieczności nagłego zamknięcia pozycji. Z tym ostatnim ryzy­kiem wiąże się short squeeze. W artykule przedstawiony jest przykład wystąpienia tego zjawiska w odniesieniu do akcji spółki Volkswagen. (abstrakt oryginalny)

Short selling is not a well known way of conducting trading activity. However it is crucial in term of certain investment strategies, especially those of hedge funds. The main benefit is the possi- bility of using financial leverage through borrowing and selling shares which we do not possess. The risk that arises with such activity is that the share price diverts from the expectations and leads to sudden close of the position to minimize losses. Short squeeze is connected with the latter kind of risk. Volkswagen is an example of short squeeze which is presented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Francis J.C.: Inwestycje, analiza i zarządzanie. WIG-Press, Warszawa 2000.
 2. Lhabitant F.S.: Handbook of hedge funds. John Wiley & Sons 2006.
 3. Reilly F., Brown K.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 1, PWE, Warszawa 2001. Staley K.: Krótka sprzedaż. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 4. Esterl M., Taylor E.: Porsche zarabia coraz więcej, podczas gdy inne koncerny pogrążają się w kry­zysie. "The Wall Street Journal.Polska", dodatek do Dziennika z 18.11.2008.
 5. http://dataexplorers.com/news.
 6. http://www.bloomberg.com.
 7. /apps/news?pid=20601087&sid=aSB9elNOPhqs&refer=home.
 8. http://online.wsj.com/article/SB117485992758848340.html?mod=todays_us_page_one.
 9. http://www.porsche-se.com/pho/en/news/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-10-26.
 10. http://www.porsche-se.com/pho/en/news/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-09-16.
 11. http://www.porsche-se.com/pho/en/news/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-03-10.
 12. http://www.porsche-se.com/pho/en/news/newsarchive2008/?pool=pho&id=2008-03-03.
 13. http://www.porsche.com/middle-east/aboutporsche/pressreleases/pme/pressreleases2007/?pool=mid- dle-east&id=65a2b9ac-2865-4915-87d6-af4dfb9407a3.
 14. http://www.porsche-se.com/pho/en/news/?pool=pho&id=2009-01-05.
 15. Securities Acquisition and Takeover Act (WpUG) z 20.12.2001, http://www.bafin.de/cln_109/ nn_720786/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetze/wpueg en.html#doc721678bodyText34.
 16. http://www.volkswagenag.com/vwag/vwcorp/content/en/investor_relations/mandatory_publications/ tug.html.
 17. Regulation T, http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=6b7deb68ce532e25b445f4e- d61b5e6ea&rgn=div8&view=text&node=12:3.0.1.1.1.0.1.12&idno=12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu