BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Audyt oprogramowania komputerów
Audit of Computers Software
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 277-285, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Oprogramowanie komputerowe, Audyt wewnętrzny
Accounting, Computer software, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt oprogramowania polega na zebraniu i analizie informacji dotyczących zarówno komputera jak i oprogramowania na nim zainstalowanego. Pozyskane dane pozwalają ocenić jakie aplikacje są lub były zainstalowane na danej jednostce roboczej bądź też serwerze. Prawidłowo przeprowadzony audyt oprogramowania - poza weryfikacją legalności - pozwala uzyskać szeroką wiedzę o sposobie wykorzystania komputerów i oprogramowania w firmie.(abstrakt oryginalny)

The audit of software involves gathering and analysis of information concerning both the computer and the programmes installed in the computer. Data obtained allow to evaluate which applications are or were installed in a given working unit or server. A property carried out audit of the software- except for the verification of legality- allows to obtain broad knowledge on the method of computer use and the software available in the company. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_informatyczny
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
  3. http://www.promedia.iap.pl
  4. Szymańska H.: Planowanie audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewcz, Difin, Warszawa 2007
  5. Tyczyńska-Osińska A., Badanie wartości niematerialnych i prawnych, "Rachunkowość" nr 3/8/2007
  6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.
  7. Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - ujęcie rachunkowe i podatkowe, ODDK Sp. z O.O., Gdańsk 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu