BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Inwestycje na rynku akcji w czasie bessy
Stock Investmets in Bessa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Inwestycje, Rynek akcji, Ryzyko
Investment, Equity market, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestycje na rynku akcji w okresie bessy są bardzo ryzykowne, a niepewność co do efektu ta­kiej inwestycji jest szczególnie duża. Celem tego artykułu jest próba weryfikacji procedury budowy portfela akcji notowanych na GPW w Warszawie na okres inwestycyjny 18 miesięcy (styczeń 2009- lipiec 2010), a także opis dylematów, z jakimi musi zmierzyć się inwestor. Szukałem firm, które by ostatnie dwa lata, czyli 2007 i 2008, przetrwały, uniknąwszy drastycznej przeceny, a także by ich for­macje cenowe z 2008 roku wskazywały na możliwość wejścia lub kontynuacji trendu wzrostowego. Do tego celu posłużyłem się klasyczną analizą techniczną, która polegała na analizie wykresów prze­biegu cen akcji i próbach identyfikacji linii trendu, poziomów oporu lub wsparcia. Kolejnym elemen­tem wyboru była analiza ilościowa. Miary ilościowe w analizowanym okresie dawały odmienne wska­zówki, spółki znajdujące się wkorzystanej sytuacji technicznej (HTL Strefa i Mediatel) cechowały się podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym i niską oczekiwaną stopą zwrotu. Jednakże krótszy okres ana­lizy danych wykazywał ich atrakcyjność inwestycyjną mierzoną wskaźnikami Sharpea i Traynora. Dy­namika wzrostu przychodów ze sprzedaży wytypowanych przedsiębiorstw była bardzo zadowalająca. Czynnikiem, jaki zdecydował o strukturze portfela wtym przypadku nie była analiza ilościowa, lecz raczej analiza techniczna połączona z fundamentalną. W przypadku niekorzystnych zamian cen, ak­ceptowana strata została ustalona na 10% początkowej wartości inwestycji. Taki poziom obrony jest uzasadniony analizą techniczną, a także zbieżny ze stosunkowo niewielkimi oczekiwaniami w zakre­sie stopy zwrotu z inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Investments in stock market on bessa are very risky. Main goal of this article is describe to con- struction procedure of stocks portfolio from WSE for the 18 months (January 2009-July 2010) and problems join with it. I was looking companies which in last two years (2007 and 2008) weren't lost value and price formation from 2008 given hope for positive trend. I use diagram analyze, fundamen- tal analyze and numeric analyze. Chosen stocks it is HTL Strefa, Mediatel and Muza. Factor which decide about portfolio structure ware fundamental and technical analyze. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Tarczyński W. : Rynki kapitałowe - metody ilościowe. Vol. 1 i 2, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
  2. Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG-Press, Warszawa 1996.
  3. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. PWN, Warszawa 2003.
  4. Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu