BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pauch Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody inwestowania w czasach dekoniunktury na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych
Methods of Investing Based on Financial Products Available on Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 83-90, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Inwestowanie, Rynki finansowe, Kryzys finansowy
Investing, Financial markets, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie najbardziej popularnych metod inwestowania w czasie kryzysu. Artykuł prezentuje w graficzny sposób to jak Polacy inwestują swoje pieniądze. Autor pokazał zasady podstawowej polityki inwestowania w czasie kryzysu gospodarczego.. Artykuł przedstawia trzy instrumenty finansowe, które mogą wydawać się być najpewniejszą formą inwestowania w czasie recesji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of article was to present the most popular methods of investimg in crisis time. Artickle presents in graphical form ways how Poles invest their money. The author showed basic rules and policies of investing in economic crisis time.. The article presents three financial instruments, which may appear to be one of the safest form of investment in in economic recession time. Financial instruments like securities, gold and wealth solution (Las Vega deposit) were also described. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aswath D.: Zarządzanie inwestycjami. K.E. Liber, Warszawa 2006.
 2. Biernacki P.: Poradnik inwestora. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2004.
 3. Jajuga K.: Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, War­szawa 2006.
 4. Jajuga K.: Ogólne zasady inwestowania. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2006.
 5. Przasnyski R.: Czas inwestycji konserwatywnych."Iniormaior Forbes" 2009, nr 1.
 6. Przasnyski R.: Nie wszystko złoto, co daje zarobić. "Informator Forbes" 2009, nr 1.
 7. Przasnyski R.: Obligacje na nerwowe czasy. "Forbes" 2009, nr 1.
 8. Raport Open Finance, "Jak oszczędzają Polacy", 30.05.2008.
 9. Szubański P: Inwestować nietypowo. "Businessman.pl" 2008, nr 3.
 10. www.inąuirernet. Theperfect time to invest, 2.03.2009.
 11. www.money.pl, 7.03.2008.
 12. www.open.pl, 30.05.2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu