BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena zarządzania finansowego w samorządowej jednostce budżetowej
Assessment of Financial Management in a Budgetary Unit of a Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 311-326, Tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami
Accounting, Management accounting, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Samorządowe jednostki budżetowe otrzymują dotację na wykonywanie zdań własnych i zleconych. Realizacja zadań powinna przebiegać z przestrzeganiem zasad dyscypliny finansowej. Kierownik samorządowej jednostki budżetowej powinien potrafić odczytać informacje zawarte w sprawozdawczości finansowej budżetowej. W artykule przedstawiono zakres i metody zarządzania finansowego na podstawie sprawozdawczości finansowej młodzieżowego ośrodka wychowawczego. (abstrakt oryginalny)

Budgetary units of local governments receive grants for fulfilling own and subcontracted tasks. Fulfillment of the task should be achieved according to the rules of the financial discipline. A supervisor of a budgetary unit of a local government should be able to read information contained in budgetary financial reporting. The paper presents the scope and methods of financial management on the basis of financial reporting for a youth educational centre. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U. nr 115, poz.781 ze zmianami.
  2. Rup W.: Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2007.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.
  4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. 2005 nr 14 poz. 114.
  5. Walczak B.: Analiza finansowa jednostki budżetowej, WSAP, Szczecin 2008 (praca niepublikowana).
  6. Waśniewski T.,. Skoczylas W: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu