BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śledzik Karol (Uniwersytet Gdański)
Title
Wartość rynkowa spółek a perturbacje na rynkach kapitałowych
Stock Market in the Presence of Financial Turmoil
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 99-109, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wartość rynkowa, Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy
Market value, Stock market companies, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest problematyce kryzysów giełdowych. Analizie poddane zostały krachy giełdowe z lat 1929, 1987 i2008. Zaproponowane zostały działania, jakie regulatorzy i uczestnicy rynku mogą podjąć w celu stabilizacji rynku. Autor przedstawia również sekwencje M. Pringa sygnalizujące podstawowe elementy prowadzące w pierwszej kolejności do gwałtownego wzrostu kursów akcji, a następnie do ich gwałtownego spadku. Omówiony został również wpływ kryzysu na wartość rynkową spółek giełdowych. Ponadto przedstawiony został indeks Fear&Greed jak przykład narzędzia pozwalającego monitorować cykl koniunkturalny. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the challenge of how financial crises affects the stock markets. Besides the 1929, 1987 and 2008 financial crises the author presents M. Pring's stock market sequences of crises and Price book value ratio in the presence of financial turmoil. Furthermore, author presents Fear and Greed index as a management tool in financial crises together with means for stock markets stabilization.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Schumpeter J.A.: Kapitalizm Socjalizm Demokracja. PWN, 1995.
  2. Tvede L.: Business Cycles. John Wiley & Sons 2006.
  3. Philips K.L., Wrase J.: Is Schumpeterian "creative destruction" aplausible source of endogenous real business cycles shocks? SSRN publication, April 2003.
  4. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K.: Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. PWE, War­szawa 2006.
  5. Fernandez P.: Company valuation methods. The most common errors in valuations. Morgan Stanley and Datastream w IESE Working Paper No 449, February 28, 2007.
  6. Fernandez P.: Valuation Methods and Shareholder Value Creation. Academic Press 2002.
  7. Pring M.: Investment psychology explained. Chichester, New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto: John Wiley & Sons, Ltd.
  8. Bernstein J.: Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996.
  9. Plummer T.: Psychologia rynków finansowych. WIG-Press, Warszawa 1995.
  10. Dusza M.: Pouczające krachy giełdowe. "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2(2). Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu