BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Bogacka Dagmara (Firma Jerzy Bogacki)
Title
Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego w warunkach kryzysu
Factors Affecting the Financial Liquidity of the Automotive Sector Enterprise in the Crisis Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 485-497, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Motoryzacja, Kryzys gospodarczy, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo usługowe
Enterprise management, Enterprises financial liquidity, Motorization, Economic crisis, Commercial enterprises, Service enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie płynnością finansową wymaga przede wszystkim identyfikacji czynników ją kształtujących. W warunkach kryzysu zakres ocenianych czynników powinien być szerszy, a częstotliwość monitoringu większa. Obok tradycyjnych czynników mikroekonomicznych należy większą uwagę przypisać czynnikom makroekonomicznym i sektorowym. W artykule sklasyfikowano te czynniki i poddano ocenie w przedsiębiorstw handlowo-usługowym. Mogą one stanowić podstawę konstrukcji systemu wczesnego rozpoznania.(abstrakt oryginalny)

Managing of the financial liquidity first of all requires identification of its affecting factors. The scope of the assessed factors in crisis conditions should be larger and monitoring frequency higher. Apart from the traditional microeconomic factors larger attention should be assigned to the macroeconomic and sector factors. The article deals with classification and assessment of such factors in the commercial-service enterprise. They may form the ground for the construction of an early identification system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bannock G., Manser W.: Międzynarodowy słownik finansów. Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1992.
 2. Gos W.: Polityka rachunkowości a płynność finansowa. "Prawo Przedsiębiorcy" 2001, nr  41.
 3. Kublik A.: Amerykańska motoryzacja idzie na dno. "Gazeta.pl" 5.11.2008.
 4. Łukasiak G.: Polityka pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku finansowego. AE Katowice, Katowice 1998.
 5. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Mishkin F.: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Pytlos C.: Sprzedaż aut w USA najniższa od 15 lat. "Dziennik" 3.10.2008.
 8. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Tokarski A.: Co wpływa na płynność finansową firmy ijak ją kontrolować, Serwis F-K2005 nr  20
 10. Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535z późn.zm.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 12. Wędzki D.: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu