BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarzasty Janusz (MTS-CeTO SA)
Title
Rozwój elektronicznych platform obrotu papierami wartościowymi na przykładzie rynków prowadzonych przez spółkę MTS-CeTO SA - rynku papierów wartościowych CeTO oraz rynku MTS Poland
The Development of Electronic Trading Platforms Based on the Operations of Two Markets Organised by MTS-CeTO SA - CeTO Securities Market and MTS Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 501-511, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek wtórny, Rynek kapitałowy, Obrót papierami wartościowymi, Informatyzacja gospodarki
Aftermarket, Capital market, Securities trading, Computerization of the economy
Note
streszcz., summ..
Company
CeTO SA, MTS-CeTO SA
,
Abstract
Płynny, efektywny i przejrzysty rynek wtórny papierów wartościowych ma istotne znaczenie dla rynku kapitałowego, gdyż przyczynia się do odpowiedniej alokacji zasobów oraz wyceny. Rosnące znaczenie dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych mają rynki zorganizowane, na których koncentruje się popyt i podaż na papiery wartościowe. Artykuł omawia rozwój elektronicznych rynków obrotu papierami wartościowymi na przykładzie Rynku Papierów Wartościowych CeTO oraz rynku MTS Poland - elektronicznych platform obrotu prowadzonych przez spółkę MTS-CeTO SA, przedstawiając zasady ich funkcjonowania, oferowane funkcjonalności oraz działania podejmowane w celu ich rozwoju, a jednocześnie wspierające rozwój rynku wtórnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Liquid, effective and transparent secondary securities market is an important part of the capital market as it contributes to the effective resources allocation and valuation. Organised markets where demand and supply for securities concentrate have been gaining increasing importance in the functioning of securities markets. This article describes the development of electronic platforms for the trading of securities using as examples two platforms organised by MTS-CeTO SA - CeTO Securities Market and MTS Poland, presenting the rules of their operations, offered functionalities and initia- tives undertaken to their further development which at the same time support the development of the secondary securities market in Poland(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Faeber E.: Wszystko o obligacjach. Wig-Press, 1996.
  2. Kluza S., Sławiński A.: Czynniki wpływające na ceny obligacji. "Bank i Kredyt" 2002, nr  11-12.
  3. Kokoszczyński R., Sławiński A.: Poland's vulnerability to turbulence in financial markets. BIS Policy Papers, nr 9, 2000.
  4. Strategia Zarządzania Długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010. Ministerstwo Finansów, wrzesień 2007.
  5. Szpunar P.: Międzybankowy rynek pieniężny. W: System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, 2008.
  6. Zasady emisji obligacji komunalnych w kontekście współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Red. K. Michalik. Nowosad 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu