BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych w procesie emisji akcji
Using Subscription Warrants to Support Share Issuing Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 545-553, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Warranty, Akcje, Instrumenty finansowe
Warrant, Shares, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Emisja akcji wiąże się z problemem ustalenia odpowiedniej ceny emisyjnej, czasu emisji oraz utrzymania kontroli nad spółką. Instrumentem, który istotnie może pomóc w rozwiązaniu części z dylematów jest warrant subskrypcyjny. W artykule dokonano prezentacji tego instrumentu finansowego. Przedstawione zostały możliwości wykorzystania warrantu subskrypcyjnego w różnych trybach podwyższania kapitału własnego, szczególnie akcentując strategiczne aspekty finansowania. Analizie poddano podstawowe parametry określające funkcjonowanie warrantu, wskazując na możliwe nimi zarządzanie dla poprawy warunków nowej emisji akcji.(abstrakt oryginalny)

Every issuing new share process involves dilemma of proper issuing price, favorable issuing time and keeping control of issuing company. Subscription warrant may be the security that helps to solve some of mentioned problems. In the article subscription warrant has been presented. There are some possibilities of using the subscription warrant in different modes of equity financing presented, focused on strategic aspects of financing. The most important financial parameters of warrant have been taken into analysis to point how the issuing new share process may be improved.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czeszejko-Sochacki W., Nowosad C., Wiśniewski A.: Warranty subskrypcyjne. Twigger, Warszawa 2006.
  2. Czeszejko-Sochacki W.: Warrant subskrypcyjny w polskim systemie prawnym. Komentarz kancelarii adwokackiej Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego, www.czeszejko.pl.
  3. Devenger N.: Warrants & Convertibles. EBSCO Research Starters, EBSCO Publishing Inc. 2008.
  4. Dębski W.: Rynek finansowy ijego mechanizmy. PWN, Warszawa 2005.
  5. Fierla A.: Warranty dają inwestorowi mniej możliwości niż opcje. "Gazeta Prawna" 23.05.2008.
  6. Gontarek D.: Całkowicie prywatna historia polskich warrantów. "Rynek Terminowy" 2000, nr  10.
  7. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  8. Majewska A.: Charakterystyka warrantów jako instrumentów finansowych. W: Rynki finansowe. Red. H. Mamacarz. T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
  9. Mamcarz H.: Warranty akcyjne. "Rynek Terminowy" 2000, nr 10.
  10. Romanowski M.: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. C.H. Beck, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu