BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie kosztami w rachunku kosztów działań sterowanym czasem (TDABC)
Cost Management in Time-Driven Activity-Based Costing Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 567-574, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Rachunkowość, Rachunek kosztów działań, Zarządzanie kosztami
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Accounting, Activity Based Costing (ABC), Costs management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję rachunku kosztów działań sterowanego czasem oraz kierunki jego wykorzystania w zarządzaniu kosztami. Wskazano na nośniki kosztów oraz czynniki zmienności czasochłonności jako szczególne parametry modelu wspomagające zarządzanie kosztami. Zarządzaniu kosztami sprzyja również ujęcie w modelu kosztów niewykorzystanych zdolności operacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the time-driven activity-based costing model (TDABC) and its potential applications in cost management. Two parameters of the model are especially useful in cost management, i.e. cost drivers and time consumption drivers. Information about the cost of unused capacity is also very valuable from the perspective of cost management. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Anderson S.R.: Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Prostsza i  bardziej skuteczna droga do większych zysków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Karmańska A.: Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  4. Mielcarek J.: O potrzebie modyfikacji Time-Driven ABC. W: Rachunkowość a controlling. Red. E. Nowak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 14/2008, s. 265 -274.
  5. Mielcarek J.: Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC. Wyd. Tiger, 2007.
  6. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  7. www.polszczyna.pwn.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu