BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (University of Gdansk, Poland), Szpitter Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Title
Model biznesowy jako strategiczne narzędzie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
Business Model as a Tool of Improving Finance Management Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 575-586, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Modele biznesowe, Strategia zarządzania
Financial management, Business models, Management strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono subiektywny pogląd autorów na możliwości kreowania i wykorzystywania modeli biznesowych, w taki sposób aby tworzyły one nowe narzędzie zarządzania, narzędzie dostosowane do zachodzących zmian lub zmiany te kreujące.(abstrakt oryginalny)

In the paper is presented the conception of changing temporary business models in the way in which is possible the creation of new financial flows. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Banaszyk P.: Znaczenie modelu biznesu E strategicznej odnowie przedsiębiorstwa. W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna. Red. K. Zieniewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  2. Całkiewicz M., Gudkova S.: Przegląd czasopism. "Master Business Administration" 2008, nr  6.
  3. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa2008.
  4. Muszyński M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2006.
  5. Luecke R.: Strategia. Opracuj izastosuj najlepszą strategię dla swojej firmy. MT Biznes, Warszawa 2007.
  6. Niemczyk Z.: Modele biznesowe Ezarządzaniu strategicznym. Maszynopis wykładu, Wrocław 2007.
  7. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania. PWE, Warszawa 2002.
  8. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa, 2007.
  9. Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN, Warszawa 1995.
  10. Slywotzki A., Morrisom D.J., Adelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu