BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefanowicz Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Nadzór korporacyjny w polskich spółkach Giełdowych
Corporate Governance in Polish Public Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 347-357, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Ład korporacyjny, Nadzór nad przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo
Corporate governance, Enterprise supervision, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Globalizacja świata spowodowała powstanie licznych korporacji zasięgu międzynarodowym. Rynki kapitałowe wymagają integralności i przejrzystości danych sprawozdawczych oraz przestrzegania etyki biznesu. W artykule wyjaśniono pojęcie nadzoru korporacyjnego oraz światowe i polskie regulacje w zakresie corporate governance. (abstrakt oryginalny)

The globalization has caused formation of many international corporations. Capital markets require integrity and transparency of reportable data as well as compliance with the business ethics. The paper explains the concept of corporate governance and international and Polish regulations in this aspect. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aluchna M.: Dobre praktyki Corporate govemance. Światowe tendencje a polskie doświadczenia, e-mentor 2008,Nr 2.
  2. Jerzemowska M.: Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002,
  3. Koładkiewicz I.: Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999,
  4. Lis K. A., Stemiczek H: Nadzór korporacyjny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005,
  5. Peszko A.: Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006,
  6. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P.: Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002,
  7. Wawrzyniak B.: Nadzór korporacyjny: perspektywy badań, "Organizacja i Kierowanie" 2000, Nr 2.
  8. www.corp-gov.gpw.pl
  9. Zalega Z.: System Corporate govemance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu