BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dudek Mariusz (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
Title
Karta audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych
The Card of Internal Audit in Unit of Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 359-373, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Audyt wewnętrzny, Finanse, Finanse publiczne
Internal audit, Finance, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzający audytem wewnętrznym powinien ustalić zasady oraz procedury działania audytu wewnętrznego. Cel, uprawnienia i zakres odpowiedzialności działania audytu wewnętrznego powinny być formalnie określone w karcie audytu, odpowiadać Standardom oraz powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki. W karcie powinien być określony rodzaj usług zapewniających i usług doradczych świadczonych organizacji przez audyt wewnętrzny. Artykuł prezentuje wzór karty audytu wewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

The chief audit executive should establish policies and procedures to guide the internal audit activity. The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity should be formally defined in a charter, consistent with the Standards, and approved by the management. The nature of assurance services and the nature of consulting services provided to the organization should be defined in the audit charter. The article describes the audit charter.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dudek M., Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2007, Nr 8, Wyd. INFOR, Warszawa 2007.
  2. Dudek M., Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Opis procedur audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych i wzory dokumentów. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2007, Nr 8, Wyd. INFOR, Warszawa 2008.
  3. Komunikat nr 11 Ministra Finansów z 26 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 7 poz. 56).
  4. Komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych(Dz.Urz. MF Nr 9, poz. 70).
  5. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Intemal Auditors, USA 2001, www.iia.org.pl.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 66, poz. 406).
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 61, poz. 378).
  8. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu