BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wyniki badań ankietowych w zakresie kontroli wewnętrznej w szwajcarskich przedsiębiorstwach
The Result of Audit Examination of Internal Control in Swiss Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 375-386, Rys., tab., bibliogr. poz. 1
Keyword
Badania ankietowe, Kontrola wewnętrzna, Przedsiębiorstwo
Questionnaire survey, Internal control, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na zlecenie KPMG Instytut Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu w Zurychu przeprowadził badania ankietowe w grudniu 2004 roku w grupie 292 przedsiębiorstw dużych i średnich. W artykule przedstawiono definicję i klasyfikację kontroli wewnętrznej, modele i rodzaje kontroli wewnętrznej, przyczyny błędów w kontroli wewnętrznej i czynniki, które mogłyby ją udoskonalić.(abstrakt oryginalny)

In December 2004 The Institute of Accounting and Controlling of University of Zurich conducted a survey, ordered by KPGM, in the group of 292 big and medium-sized entities. The paper presents the definition and classification, models and types of internal control, the reasons of errors in internal control and the factors that could improve internal control. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Inteme Kontrolle in der Schweitzer Praxis. Eine aktuelle Standortbestimmung. Universitat Ziirich. KPMG. Zurich 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu