BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Controlling, jako system koordynacji partnerstwa operacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Controlling as Coordinating System for Operational Partnership in Small and Medium Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 11, s. 33-44, Tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Bilans, Polityka rachunkowości, Polityka bilansowa
Balance sheet, Accounting policy, Balance sheets policy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono specyfikę partnerstwa operacyjnego. Wskazano, iż koncepcja ta ułatwia dostosowywanie się małych i średnich przedsiębiorstw do wyzwań turbulentnego otoczenia. Jednak by partnerstwo operacyjne było sprawne konieczna jest prawidłowa jego koordynacja. Umożliwia to system controllingu, przyczyniający się do bardziej efektywnego funkcjonowania partnerstwa, do osiągania lepszych wyników, do kreowania wartości przedsiębiorstw w strukturze partnerstwa. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was presented some specific character of operational partnership. It was depicted that the conception enables to fit the small and medium enterprise to the challenges in turbulent conditions. However, to make the operational partnership effective it is important to coordinate it appropriate. This is possible by controlling system which contributes to more effective functioning of the partnership, achievement better results, creation of enterprise value in the country structure.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzezińska - Recko M.: Controlling jako system koordynacji przedsiębiorstwa, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Sikorskiego. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
 2. Crowley L. G., Karim A.: Conceptual model of partnering, "Journal of Management in Engineering" 1995, No. 11.
 3. Czubakowska K.: Idea controllingu a funkcje controllera. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 43, Warszawa 1997.
 4. Dyczkowski T.: Controlling w podmiotach świadczących usługi społeczne, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 2.
 5. Fomalczyk S.: Instrumenty controllingu operatywnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. J. Sikorskiego. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002.
 6. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Kulpiński W.: Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?-http://www.controlling.info.pl, z dnia 05.07.07 r.
 8. Mentzer J. T., Min S., Zacharia Z. G.: The naturę of interfirm partnering in sup-ply chain management, "Journal of Retailing" 2000, Vol. 76, No. 4.
 9. Partnerstwo informacyjne - http://portalwiedzy.onet.pl, z dnia 26.01.2007 r.
 10. Piecuch T.: Controlling w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw -http://www.mikroprzedsiebiorczosc.pl/index.php?artykul=347, z dnia 22. 07. 2007 r.
 11. Płóciennik - Napierałowa J.: Kontrola w controllingu przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość. Teoria i praktyka, pod red. T. Kiziukiewicz. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 12. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Trocki M.: Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Tyrańska M., Walas - Trębacz J.: Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 561, Kraków 2002.
 15. www.crm.pl, z dnia 29.01.2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu