BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Zakłady Chemiczne Police S.A.), Miklewicz Zbigniew (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Title
Ceny transferowe jako instrument polityki grup kapitałowych
Transfer Prices as an Instrument of Capital Group Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 587-591, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Ceny transferowe, Grupa kapitałowa, Sprawozdanie finansowe
Transfer pricing, Capital group, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych jako jedno z istotnych zagadnień funkcjonowania grup kapitałowych. Omówione zostały podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisujących. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the matter of transfer prices as one of the fundamental issues in the operation of capital groups. It describes the legal bases for regulating transfer prices along with the documentation describing them. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and the value of the transactions completed between the affiliated entities. Also outlined are the required elements that the tax documentation should contain. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management with regard to the issue of transfer prices. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ceny transferowe w Polsce, Raport z badania ERNST & YOUNG w 2004 r.
  2. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000.54.654 z późń. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu