BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński), Kisielewska Magdalena (Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki), Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryzys lat 2007-2009 na światowych rynkach finansowych - perspektywa Polski
Global Financial Crisis of 2007-2009 - a Polish Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 147-158, wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Recesja gospodarcza, Infrastruktura
Financial crisis, Economic recession, Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys, którego jesteśmy obecnie świadkami odróżnia od kryzysów z ostatnich dziesięcioleci fakt, że rozpoczął się w sferze finansowej gospodarki. Dzięki temu, niestety, rozprzestrzenił się nie tylko niemalże do wszystkich sektorów najpierw gospodarki amerykańskiej, ale także z uwagi na jej szczególną rolę w gospodarce światowej, z łatwością przeniknął do innych krajów. Większość krajów przeżywa poważne trudności wywołane obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego, czy recesją. Na tym tle polska gospodarka wypada dość dobrze - wprawdzie również wyhamowała, ale w dalszym ciągu się rozwija. Niniejszy artykuł identyfikuje przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również wskazu­je kierunki działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. Wiele uwagi poświęcono także rozwiązaniom przyjętym w tym zakresie na świecie. (abstrakt oryginalny)

The financial crisis started in the US has now spread to many sectors and economies all over the world due to its financial nature. Most countries are experiencing recession and record lows in many of their major businesses. The Polish economy is going through similar problems as other na- tions; however its economy continues to grow. This paper investigates the reasons for the current Polish economy's "wellbeing" as well as the potential threats that the current crisis could bring. The paper also compares Poland's actions to the actions undertaken by the international community to fight the current financial crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L.: Lepiej mieć parę mniejszych kryzysów niż jeden poważny. "Gazeta Wyborcza" z 30,12,2008.
 2. Banki centralne: Jest złe, ale może być lepiej. "Rzeczpospolita" z 9.03.2009 r.
 3. Ben Bernanke wieszczy koniec kryzysu. "Gazeta Wyborcza" z 17.03.2009 r.
 4. Dodatkowe działania w ramach planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 5. Europa się kurczy. "Rzeczpospolita" z 13.02.2009 r.
 6. Gronicki M., Hauser J.: Spadamy czy schodzimy, to zależy od nas. "Gazeta Wyborcza" z 23.11.2008 r.
 7. Kryzys dopiero się zaczyna. "Gazeta Wyborcza" z 9.03.2009 r.
 8. Nie wystarczy przetrwać kryzys. "Rzeczpospolita" z 4.03.2009 r.
 9. Realizacja Planu Stabilności i Rozwoju, http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=2936 (16.03.2009).
 10. Recesja będzie głębsza. "Rzeczpospolita" z 24.02.2009 r.
 11. Sachs J.D., Trwałe wyjście z kryzysu. "Gazeta Wyborcza" z 24.11.2008 r.
 12. Szwedzi pożyczą Łotwie we własnym interesie. "Gazeta Wyborcza" z 4.03.2009 r.
 13. Zob. Plan to Strengthen the Economy, http://www.barackobama.com/issues/economy/ (24.11.2008).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu