BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilimowska Zofia (Politechnika Wrocławska), Seretna-Sałamaj Danuta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Title
Metodyka dynamicznego zarządzania strukturą finansów przedsiębiorstwa
Methods of Dynamic Managing the Financincial Structure of the Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 641-651, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Struktura finansowa, Wartość przedsiębiorstwa, Zobowiązania handlowe
Enterprises financial management, Financial structure, Enterprise value, Commercial liabilities
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest zapewnienie im odpowiedniej bazy kapitałowej. Właściwe zaprojektowanie źródeł finansowania jest warunkiem niezbędnym dla powodzenia przedsięwzięcia gospodarczego. Wykonane badania przedstawione w artykule pokazują, że poziom za-dłużenia w polskiej gospodarce jest bardziej zmienny niż w innych krajach, ze względu na korzystanie w wyższym stopniu z zobowiązań handlowych. Zmienność struktury finansów przedsiębiorstwa wymaga zastosowania dynamicznego zarządzania strukturą finansów. Dynamiczne zarządzanie strukturą finansów w przedsiębiorstwie pozwoli na uwzględnienie zobowiązań bieżących, które szybko zmieniają się w czasie. Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na strukturę finansów pozwoli na możliwy podział ich na czynniki deterministyczne, losowe i stochastyczne. (abstrakt oryginalny)

Providing the right capital base is one of the conditions of enterprises development. Appropriate designing of financing sources is the essential condition for the success of the economic undertaking. Research carried out in the article shows that the debt level in the Polish economy is more changeable than in other countries because of the greater use of account payables. Therefore, the changeability of the financial structure requires dynamic management of financial structure.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Benerjee S., Hesmati A., Wilhborg C.: The dynamics of capital structure. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, May 2000, nr 333.
  2. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A.: Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. TNOiK, Warszawa-Kraków 1998.
  3. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Ickiewicz J.: Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 1996.
  5. Parker P.M.: The 2006-2011 World Outlook for Venture Capital. INSEAD 2006 http://www.icongrouponline.com.
  6. Seretna D.: Factors influencing the capital structure decisions. W: Materiały konferencyjne ISAT'2003. Z. Wilimowskiej, A. Grzecha. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
  7. Siudak M.: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  8. Wilimowska Z. Seretna-Sałamaj D.: Wpływ zadłużenia branży na wybór struktury kapitałowej spółki. "Zarządzanie Produkcją" 2007, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu