BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny, Warszawa)
Title
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na rynku bankowości detalicznej
Operative Savings and Credit Unions on the Market of Retail Banking
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 161-171, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Parabanki, Spółdzielczość, Bankowość detaliczna, Kasy spółdzielcze
Shadow banking, Cooperative movement, Retail banking, Credit unions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wśród małych i średnich przedsiębiorstw szczególną rolę odgrywają parabanki, funkcjonujące jako credit unions w 96 krajach, skupiające ponad 177 mln członków. W Polsce, pierwsze instytucje samopomocy finansowej powstały w drugiej połowie XIX wieku, a szeroko upowszechniły się w okre­sie międzywojennym pod nazwą Kas Stefczyka. Szczególną odmianą tego rodzaju organizacji były kasy zapomogowo-pożyczkowe, tworzone w okresie realnego socjalizmu w uspołecznionych zakła­dach pracy. Po zmianie ustroju państwa, na mocy ustawy z 1995 oku część tych kas przekształciła się w spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które do połowy 2008 roku pozyskały 1,5 mln członków i znacznie zwiększyły swój potencjał kapitałowy. SKOK-i rozwijają się szybciej od banków spółdzielczych, finansując konsumpcję i działalność gospodarczą lokalnych społeczności, choć nadal nie stanowią jeszcze poważnej konkurencji dla sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)

Among small and medium enterprises savings and loan associations play the special function. They function as credit unions in 96 countries and gather over 177 millions of members. The first institutions of financial self-support arose in Poland in the second half of XIX century and popular- ised during interwar era and named "Stefczyk Savings and Loan Association". The peculiar forms of these organisations were allowance aid and loan associations organised in the state-owned companies. After the structural and political changes in Poland since 1990', part of those associations have trans- formed into the Co-operative Savings And Credit Unions (SKOK), which have won over 1,5 million of members and they have increased considerably their capital potential. SKOK's have been develop- ing faster than cooperative banks and they finance consumption and economic activity oflocal soci- ety, although they have not been the important competition for banking sector yet. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gostomski E.: Unie kredytowe na świecie. "Gazeta Bankowa" 2007, nr 5(953).
  2. Ostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J.: Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. "Książka i Wiedza" 1975, s. 176.
  3. Monitoring Banków pod kierunkiem G. Ancyparowicz 1992-1995. GUS, Warszawa 1966.
  4. Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Komisja Nadzoru Finansowego, październik 2008, Portal internetowy KNF.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu