BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wirkus Marek (Politechnika Gdańska)
Title
Planowanie kosztów złożonych projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Cost Planning of Complex Project in Variable Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 653-662, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Inwestycje, Budżetowanie
Project management, Investment, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obecnie w Polsce realizowanych jest szereg złożonych projektów polegających między innymi na budowie stadionów, remoncie trakcji kolejowych i budowie autostrad. Są to bardzo kosztowne projekty finansowane ze źródeł publicznych i szereg tego typu projektów w przeszłości kończyło się przekroczeniem budżetu lub złą jakością wyniku końcowego. W artykule przedstawiono cechy charakteryzujące projekt wpływające na specyfikę planowania kosztów realizacji projektu. Poruszono zagadnienie i metody szacowania kosztów oraz ustalania budżetu dla złożonych projektów. Zaproponowano metodę adaptacyjnego planowania kosztów złożonych projektu, której zastosowanie ma prowadzić do bardziej trafnego planowania kosztów złożonych projektów. (abstrakt oryginalny)

Nowadays in Poland a lot of complex projects like the stadiums construction, the railway reno vation and the expressway building are under realization. These are very costly projects financed by the public sources. At past, a lot of them were finished over the budgets or the bad quality according to final results. In the paper, the features of the project influence on planning particular were presented. The problem and methods of cost estimating also budget establishing of complex project were discussed. The method adaptation of complex project planning was proposed. Application of this methods will lead to more accurate cost planning of complex projects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami - PMBOK. Guide. Red. W. Ducan. Managament Training & Development Center, Warszawa 2003.
  2. Wirkus M.: Środowisko zarządzania projektem. W: Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów gospodarczych. Red. L. Zawadzka. Gdańsk 2006.
  3. Wysocki R., McGary R.: Efektywne zarządzanie projektami (tłum. z ang.). Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu