BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specificity of Banking Activity Versus the Range of Introduced Technological Changes in Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 663-672, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Bankowość, Banki komercyjne, Innowacje, Nowe technologie
Banking, Commercial banks, Innovations, High-tech
Note
streszcz., summ..
Abstract
The main aim of the article is to point out the basic features of banking activities have an influence on the range and direction of technological changes, taking place in contemporary commercial banks all over the world. The technological changes of recent years refer mainly to ICT technology. The similarity of problems (i.e.: data processing, transmuting, saving, security, etc.) and changes in customers needs in the financial world explains the most important role of ICT and similar technologies in commercial banks at present.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gostomski E.: Internacjonalizacja działalności bankowej. In: Innowacje finansowe. Ed. S. Antkiewicz, M. Kalinowski. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
  2. Dieckmann R.: EU-Retail Banking. Forsetzung der europaischen Finanzintegration. DB Research, EU-Monitor 34, Frankfurt/Main 2006.
  3. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 r. Ed. P. Sobolewski, D. Tymoczko. NBP, Warszawa, listopad 2008.
  4. Gelos G.R., Roldos J.: Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking Systems. IMF Working Paper, WP/02/186.
  5. Pawłowska M.: Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych. NBP, Warszawa 2005, Materiały i Studia, Zeszyt 192.
  6. Janc A.: Komputeryzacja usług bankowych i warunki jej wdrażania. In: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym. Ed. A. Janc. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  7. Nosowski A., Wawrzyniak D.: Infrastruktura technologiczno-organizacyjna zintegrowanego bankowego systemu informatycznego. In: Technologie informatyczne w bankowości. Ed. A. Gospodarowicz. Wydawnictwa AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  8. Wiśniewska J.: Ekonomiczne determinanty dyfuzji innowacji produktowych i technologicznych w banku komercyjnym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  9. Wiśniewska J.: Aktywność innowacyjna w obszarze działalności bankowej. In: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Ed. D. Zarzecki. Szczecin 2006.
  10. Wiśniewska J.: Determinanty procesów absorpcji technologii w bankach komercyjnych w  Polsce. In: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw. Ed. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu