BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaś Bogumił (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój społeczno-ekonomiczny Hiszpanii i Polski w okresie kryzysu
Socio-Economic Development of Spain and Poland in the Time of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 173-185, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kryzys gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Wskaźniki makroekonomiczne
Social economic development, Economic crisis, Gross domestic product (GDP), Macroeconomic indicators
Note
streszcz., summ.
Country
Hiszpania, Polska
Spain, Poland
Abstract
Szybki wzrost gospodarczy w Polsce w połowie dekady pozwolił na zbliżenie się naszego kraju do innych bardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej, zwłaszcza Hiszpanii. Na przełomie 2008 i 2009 roku gospodarka Hiszpanii, podobnie jak kilku innych państw Unii Europejskiej weszła w fazę kryzysu. Pozycja Polski w Unii Europejskiej, pozycja względem innych państw Unii, będzie zależała w dużym stopniu od tego, czy kryzys dotknie w równym stopniu również Polskę. (abstrakt oryginalny)

Fast economic growth in Poland in the middle of last decade let the country to achieve closer economic results to more developed countries in European Community, especially to Spain. At the end of 2008 the economy of Spain, similarly to other European Community countries, entered the phase of crisis. The position of Poland in EC and it's position with regard to other EC countries will depend on whether the crisis will affect Poland to the same extent.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007. GUS, Warszawa 2007.
 2. Posicion de inversion internacional de Espana frente a otros residentes en la zona del euro y al resto del mundo. Indicadores economicos. Boletin Economico, enero 2009. Banco de Espana.
 3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, NBP.
 4. Balanga de pagos de Espana frente a otros residentes en la zona del euro y al. Resto del mundo. Indicadores economicos.
 5. Bilans płatniczy, dane skumulowane I 2007-XII 2007, I 2008-XII 2008, 2008 dane wstępne. NBP.
 6. Posicion de inversion internacional de Espana frente a otros residentes en la zona del euro y al resto del mundo. Indicadores economicos.
 7. Topos de cambio bilaterales e indices del tipode cambio efectivonominal y Real. Indicadores economicos.
 8. Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-2008. GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl.
 9. Precios de consumo. Comparacion internacional. Indicadores economicos. Boletin Economico, Ene- ro 2009. Banco de Espana.
 10. Interest rates. Financial indicators MEI.OECD. Stat data http://stats.oecd.org.
 11. Produkt krajowy brutto wIIIkwartale 2008 r. Wyniki badań GUS. GUS, Warszawa 28.11.2008.
 12. Produkt krajowy brutto w 2008 r. - szacunek wstępny. Materiały na konferencję prasową w dniu 29 stycznia 2009 r. GUS, Warszawa 2009.
 13. Indicadores economicos. Producto Interior Brutto a precios constantes, comparicion internacional. Boletin Economico. Banco de Espana, Enero 2009.
 14. Report for Selected Countries and Subjects. World Economic Outlook Database, October 2007. Inter­national Monetary Fund, www.imf.org.
 15. Evolucion reciente de la ekonomia espanola. Boletin Economico. Banco de Espada, Diciembre 2008.
 16. Europe in figures. 2006-2007. Eurostat.
 17. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu