BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Krzysztof (University of Szczecin, Poland)
Title
Innovation Risk Management In Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 721-730, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Innowacje, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Innovations, Risk management, Enterprise management
Note
streszcz., summ..
Abstract
The innovation risk management for a company has been presented in the article. The main aim of the article is to present the mechanism of a decision making process in case of a company's innovation operation related to its innovation risk. Risk estimation is a compound task due to many aspects and dimensions related to the above mentioned. The value of each company is measured by its capacity for effective management and ability its to reduce risk and insecurity. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bodie Z., Merton R.C.: Finance. PWE, Warszawa 2003.
 2. Borys G.: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 3. Crockford G.N.: The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observations. "The Geneva Papers on Risk and Insurance" 1982, t. 7, no. 23.
 4. Jajuga K.: Enterprise Risk - Systematization and Implementation Issues. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Tom I, red. D. Zarzecki, the University of Szczecin, Scientific Journal no. 455, Printing House W.L. Anczyca, Szczecin 2007.
 5. Janasz K.: Ryzyko w przedsięwzięciach innowacyjnych. W: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych. Red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 6. Keizer J., Halaman J., Song M.: From Experience: Applying the Risk Diagnosing Methodology. "The Journal of Product Innovation Management" 2002, no. 3.
 7. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000.
 8. Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 9. Skowroński S.: Innowacje, czyli szansa dla każdej firmy. CKL, Skierniewice 1994.
 10. Solarz J.K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Tyszka T., Zaleśkiewicz T.: Racjonalność decyzji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 12. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 13. Zarządzanie innowacjami. Red. J. Bogdanienko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.
 14. Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu