BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabza Milena (Politechnika Łódzka), Wójcikowski Rafał (Politechnika Łódzka)
Title
Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Strategies of Risk Management in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 731-741, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Strategia zarządzania, Zarządzanie ryzykiem, Teoria ryzyka
Management strategy, Risk management, Theory of risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsza praca przedstawia problematykę związaną ze strategiami zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej z nich zdefiniowano pojęcie ryzyka na podstawie definicji znanych autorów literatury przedmiotu. Drugą część stanowiło porównanie, wykazanie podobieństw i różnic pomiędzy ryzykiem a niepewnością oraz wskazanie sytuacji decyzyjnych związanych z warunkami ryzyka i niepewności. W trzeciej części omówione zostały trzy podejścia dotyczące klasyfikacji i definicji strategii zarządzania ryzykiem, które oparte są na założeniach i przesłankach teorii strategii zarządzania. Ostatnia część opracowania to podsumowanie rozważań dotyczących strategii zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The herein paper presents issues connected with strategies of risk management in the enterprise. The article is made of four parts. In the first one the term "risk" was defined basing on definitions of known authors of the literature on the subject. The second part constituted the comparison of and establishment of similarities and differences between risk and uncertainty and pointing out decision situ- ations associated with risk and uncertainty conditions. In the third part three scientific approaches to the classification and definition of strategies of risk management that are based on assumptions and premises of theory of management strategies were discussed. The last part is the summary of dissertation concerning strategies of risk management in the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J.: Eseje z teorii ryzyka. PWN, Warszawa 1989.
 2. Bernstein L.P.: Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-PRESS, Warszawa 1997.
 3. Bizon-Górecka J.: Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Bydgoszcz 2001.
 4. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
 5. Gostkowska-Drzewicka T.: Projekty inwestycyjne. Oddk, Gdańsk 1999.
 6. Heffernan S.: Nowoczesna bankowość. PWN, Warszawa 2008.
 7. Zarys metodyki planowania strategicznego. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2003.
 8. Knight F.H.: Risk, uncertainty and profit. London 1993.
 9. Koźminski A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1996.
 10. Luenberger D.G.: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE Katowice, Katowice 2000.
 12. Wielka Encyklopedia Multimedialna PWN
 13. Wiliams C.A., Smith Jr. M.L., Young P.C.: Risk Management and Insurance. McGraw-Hill 1998.
 14. Willet A.H.: The economic theory of risk insurance. University of Pensylwania Press, Philadelphia 1951.
 15. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 16. Zadora H.: Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko. W: Strategie finansowe przedsiębiorstw w  sytuacjach ryzykownych. Red. G. Łukasik. AE Katowice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu