BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tymińska Maria (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Logistyczne projekty inwestycyjne i zarządzanie nimi w warunkach ryzyka
Logistic Investment Projects and Managing them Under Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 787-795, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Logistyka, Projekty inwestycyjne, Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem
Logistics, Investment project, Project management, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko jest cechą charakterystyczną projektów inwestycyjnych, w tym również finansowych projektów logistycznych. Artykuł przedstawia próbę niekonwencjonalnej oceny ryzyka w ujęciu teorii niezawodności. Funkcję ryzyka można przedstawić formułą X(r)= f(r)/F(r) wyrażającą iloraz funkcji gęstości i funkcji niezawodności. Zaprezentowana metoda jest przykładem efektywnego wyboru spółek do portfela przy uwzględnieniu oceny ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Risk is an important feature of investment projects, including financial logistics projects. This paper presents an attempt at conducting an unconventional assessment of risk under reliability theory. The risk function can be shown as the relation X(r)= f(r)/F(r), being a ratio of the density function to the reliability function. The presented method illustrates an effective selection of portfolio companies with respect to assessed risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. PWE, Warszawa 1998.
  2. Alpha C. Chiang: Podstawy ekonomii matematycznej. PWE, Warszawa 1994.
  3. Tymiński J.: Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe T.1, Wyd. WSGK, Kutno 2001.
  4. Tymiński J., Zawiślak R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. W: Zarządzanie finansami. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  5. Tymińska M.: Niektóre aspekty jakości a efektywność finansowa systemów logistycznych. W: Logistics 2008. Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. Wyd. Instytut Logistyki i  Magazynowania, Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu