BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nadwyżka budżetu bieżącego a limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Operational Budget Surplus and Local Debt Limits : Evidence of Selected Local Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 5-14, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Finanse publiczne
Local government, Local budget, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak inne jednostki sektora publicznego, poszukują narzędzi bardziej efektywnego zarządzania swoimi finansami. Dotyczą one dwóch obszarów aktywności samorządu, a raczej zarządzania jego działalnością. Pierwszy obszar odnosi się do planowania wydatków pod względem przedmiotowym, a więc określania, które usługi publiczne, w jakich rozmiarach oraz jakości mają być dostarczane społeczności lokalnej. Jako przykład należy wymienić tutaj budżet zadaniowy. Drugim obszarem jest szeroko pojęte zarządzanie finansowe, mające zapewnić m.in. efektywne wykorzystanie środków publicznych. Przykładami takich narzędzi takich są wieloletni plan finansowy oraz budżety bieżący i majątkowy. Polskie finanse samorządowe podlegają ciągłej ewolucji i jedną z nadchodzących zmian może być usankcjonowanie prawne rozdziału budżetu samorządowego na część bieżącą i majątkową. Celem artykułu jest wskazanie istoty i konsekwencji traktowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi jako miary oceny kondycji finansowej samorządu na tle proponowanych zmian w ustawie o finansach publicznych. (fragment tekstu)

The aim of the article is to show a matter and potential consequences of using operational surplus in local government budget as financial condition indicator against proposed public finance act. Analysis shows that the most of municipalities in zachodniopomorskie is not prepared for that change. It is generally caused by small revenue capability of municipalities groups.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżet państwa i samorządów - decentralizacja - oświata Red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005.
  2. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2004-2006, Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2007.
  3. Lubińska T., Franek S., Będzieszak M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  5. Raport Specjalny: Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia, FitchRatings, Październik 2006.
  6. Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004.
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249 poz. 2104.
  8. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Red. E. Ruśkowski, B. Dolnicki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Białystok-Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu