BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce - implikacje na przyszłość
Securitization in Poland - Implications for Future
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 245-255, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wierzytelności, Sekurytyzacyjne instrumenty finansowania, Sekurytyzacja aktywów
Liability, Asset-Backed Securities (ABS), Asset securitisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy oceny wykorzystania transakcji sekurytyzacyjnych w Polsce w sektorze publicz­nym i prywatnym. W analizie zwrócono uwagę na rodzaj transakcji sekurytyzacyjnych oraz ich wiel­kość. Ponadto poruszono aktualne problemy na rynku finansowym, które mogą wpłynąć na sytuacje finansową przedsiębiorstw. We wnioskach autor wskazuje na możliwość wykorzystania narzędzia sekurytyzacji nie tyko przez przedsiębiorstwa działające w sektorze prywatnym, ale także przez jednost­ki samorządu terytorialnego. Jest to uzależnione od stosunku inwestorów do transakcji sekurytyzacyjnych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article describes Polish securitization's experience in private and public sectors. In article type of securitization and value of the transactions are taken into consideration. Moreover author touches actual problems of financial markets which could have influence on financial condition of Polish enterprises in the future. In conclusions author suggests that securitization could be solution for some problems not only for companies active in private sector but also for local government units. However, it depends on investors' attitude to the securitization in the nearest future. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borek M.: Rola technik sekurytyzacyjnych. "Bank" nr 12/2000 r.
 2. Brzozowska K.: Sekurytyzacja aktywów w procesach restrukturyzacji finansowej. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój. Red. M. Sierpińska, A. Jaki. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Dawidowicz D.: Fundusze sekurytyzacyjne w Polsce. W: Rynki finansowe. Red. H. Mamcarz. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 4. Jastrzębska M.: Obligacje sekurytyzacyjne. "Gazeta Bankowa" 2006, nr 2.
 5. Kuźmierkiewicz W., Pisarewicz P., Chmielewski M.: Fundusz sekurytyzacyjne - sposób na długi? "Gazeta Bankowa" 2003, nr 21.
 6. Matusiak M.: Cel- sekurytyzacja. "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46.
 7. Matusiak M.: Spłacane na sprzedaż. "Gazeta Bankowa" 2008, nr 14.
 8. Największa w Europie Środkowej i Wschodniej sekurytyzacja z udziałem Raiffeisen Bank Polska, http:/ /www.bankier.pl/wiadomosc/Najwieksza-w-Europie-Srodkowej-i-Wschodniej-sekurytyzacja-z- udzialem-Raiffeisen-1413776.html, 20.01.2009.
 9. Notowania funduszy sekurytyzacyjnych uniwersalnych, http://notowania.pb.pl/fundtable/300, z 27.01.2009 r.
 10. Ogonowska-Rejer A.: Banki nie będą tak hojne jak w 2008 r., http://rp.pl/artykul/ 236148,243489_Banki_nie_beda_tak_hojne_jak_w_2008_r_.html, z 6.01.2009 r.
 11. Raiffeisen-Leasing Polska zawarł pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej transakcję sekurytyzacji w 2008 roku, www.bankier.pl/wiadomosc/Raiffeisen-Leasing-Polska, z 19.01.2008 r.
 12. Raport aktywa, 31.12.2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 13. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Komisja Nadzoru Fi­nansowego, Warszawa 2007.
 14. Styczek D.: Obiecujący początek. "Gazeta Bankowa" 2000, nr 19.
 15. Szabłowska E.: Zrealizowane projekty i nowe obszary zainteresowania sekurytyzacją. "Monitor Ra­chunkowości i Finansów" 2007, nr 8.
 16. Wilkowicz Ł.: Pierwsza sprzedaż zdrowego portfela. "Parkiet" z 22.02.2006 r.
 17. Wilkowicz Ł.: Pierwsze wzory. "Gazeta Bankowa" z 13-14 lutego 2001 r.
 18. Zombirt J.: Technika sekurytyzacji. "Bank" 1999, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu