BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziawgo Leszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik konkurencyjny na współczesnym rynku kapitałowym
CSR - Corporate Social Responsibility as a Competitive Factor on the Modern Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 269-278, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konkurencja, Rynek kapitałowy
Corporate Social Responsibility (CSR), Competition, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku kapitałowym rośnie znaczenie zachowań określanych jako CSR (Corporate Social Responsibility) i SRI (Socially Responsible Investment), które dotyczą także ochrony środowiska. Emi­tenci, instytucje finansowe i emitenci dostosowują się do standardów ekologicznych. Wprowadzane są liczne produkty i usługi finansowe powiązane z ochroną środowiska. Szczególnie popularne stają się m.in. fundusze inwestycyjne, w których stosowana jest zasada SRI. Na rynku kapitałowym stoso­wane są specjalistyczne indeksy giełdowe, takie jak Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good oraz S&P Clean Energy/Water. Nowe trendy są również obecne na polskim rynku. Fakty powyższe skłaniają do refleksji, iż nawet na rynku finansowym coraz bardziej liczą się kryteria ekologiczne. (abstrakt oryginalny)

The importance of the behaviours described as CSR and SRI (Corporate Social Responsibility and Social Responsible Investment) on the capital market is growing. A great part of CSR & SRI activicies is connected with natural environment protection. Many companies quoted on the stock ex- changes, financial institutions and investors are engaged in these trends. A lot of new financial prod­ucts and services related to protection of natural environment are launched and a few specific stock exchange indexes, such as DJSI, FTSE4Good. S&P Clean Energy/Water as well. Very popular are be- coming investment funds operating on the SRI rules. New eco-trends are noticeable on the polish capi­tal market as well. The above mentioned facts lead to the conclusions that even on the capital market ecological aspects of economy are more important than before.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borys G.: Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 2. Deml M., May H.: Gruenes Geld. Balance Verlag, Stuttgart 2005.
 3. Dziawgo L.: Eco-offers of banks and investment funds. Poland & international trends. UMK, Toruń 2003.
 4. Dziawgo L.: Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowi­ska naturalnego. UMK, Toruń 1998.
 5. Dziawgo L.: Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 6. Lambe G.: The New Eco-warriors. "The Banker" 2007, nr 1.
 7. "Oeko-Invest", rocznik 2005.
 8. "Oeko-Invest" 2006, 362.
 9. Social Investment Forum, 2005 Report on Socially Responsible Investing Trends in The United Sta­tes.
 10. Sparkes R.: Socially Responsible Investment. A Global Revolution. John Wiley & Sons, West Sussex 2002.
 11. Unlocking Value: The scope for environmental, social and governance issues in private banking. UNEP FI, styczeń 2007.
 12. www.sustainable-investment.org/fondprofile/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu