BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bakalarczyk Sebastian (Politechnika Łódzka)
Title
Innowacje bankowe - aspekt teoretyczny
Banking Innovations - Theoretical Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 11-18, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Bankowość, Innowacje
Banking, Innovations
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu autor opisuje aspekty teoretyczne charakteryzujące innowacje ze szczególnym uwzględnieniem innowacji bankowych. Opracowanie zawiera informacje o rodzajach innowacji, ich otoczeniu oraz rozwojowi.(abstrakt oryginalny)

In this work the author describe the theoretical aspects of innovations particularly banking innovations. In paper there is information about innovations' types and enclosing, and evolution of them.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bakalarczyk S.: Innowacje bankowe - bankowość elektroniczna, inwestycyjna i inżynieria finansowa. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
  2. Binkowski P., Beeck H.: Innowacje bankowe. Poltext, Warszawa 1998.
  3. Glogowski E., Munch M.: Nowe usługi finansowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  4. Korenik D.: Innowacyjne usługi banku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Krzyżkiewicz Z.: Operacje i innowacje bankowe. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993.
  6. Penc J.: Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
  7. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług bankowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
  8. Pomykalski A.: Innowacje. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1997.
  9. Pomykalski A.: Innowacje. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
  10. Pomykalski A.: Strategie marketingowe w przedsiębiorstwie. A.J. Stępień Akademickie Centrum Graficzno- Marketingowe SA. LODART, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu