BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szpręglewska Patrycja (Politechnika Śląska, student), Zięba Michał (Politechnika Wrocławska, student)
Title
Ekologia jako nowy pomysł na sukces : rozwój łańcucha dostaw z uwzględnieniem ochrony środowiska
Ecology as New Idea for a Success : Suply Chain Evolution in Aspect of Environmental Protecion
Source
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2013, nr 60, s. 111-125, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Logistyka, Ekologia, Polityka ekologiczna
Supply chain, Logistics, Ecology, Ecological politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozwój łańcucha dostaw w kontekście ekologii i ochrony środowiska. Omówiono podejście do zrównoważonego rozwoju w aspekcie ewolucji łańcucha oraz element, który ostatnimi czasy ma ogromne znaczenie, mianowicie logistykę zwrotną. Następnie przedstawiono na przykładach sposoby można ograniczenia kosztów funkcjonowania magazynu jako jednego z elementów łańcucha dostaw. Ograniczenie kosztów ma bezpośredni wpływ zarówno na wydajność, jak i na ochronę środowiska. Celem artykułu jest pokazanie możliwych korzyści z inwestycji w rozwój elementów logistyki sprzyjających ekologii i ochronie środowiska. (abstrakt oryginalny)

This article describe development of supply chain in the context of ecology and environmental protection. It is show approach to sustainable development in aspect growing and evolution of supply chain and element which in present time is very important - reverse logistics. Later in the article there are practical examples of reduce costs in one element of supply chain - warehouse. Reduce of this cost has direct impact for productivity and environmental protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blumberg D.F., Introduction to management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes, CRC Press, Boca Raton-London-New York- Washington 2005.
 2. Brdulak H., Michniewska K., Zielona logistyka, ekologistyka, zrównoważony rozwój w logistyce, "Logistyka", 2009, 4.
 3. Edwarczyk N., Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw, "Logistyka", 2009, 1.
 4. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
 5. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 6. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E., Designing and Managing the Supply CHain, McGraw-Hill, New York 2003.
 7. Terreri A., Eight Steps to a Greener Supply Chain, World Trade Magazine, 2008, March, 31.
 8. Wiśniewski K., Zielona logistyka, www.logistyka-produkcji.pl.
 9. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 1, "Logistyka", 2008, 5.
 10. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 2, "Logistyka", 2008, 6.
 11. Woźniak H., Ewolucja łańcuchów dostaw, cz. 3, "Logistyka", 2009, 3.
 12. http://www.automotive-slaskie.pl/attachments/article/59/B.%20Juszczyk%20-%20 Instytut%20Metali%20Nieżelaznych.pdf (8.02.2013).
 13. http://axiimmo.com/hala-magazynowa-do-wynajecia-w-prologis-park-wroclaw-ii/ (6.02.2013).
 14. http://dbschenker-csr.pl/wyzwania-logistyki/lead-zielona-logistyka-db-schenker/ (5.02.2013).
 15. http://inzynierpv.pl/01/08/utylizacja-paneli-fotowoltaicznych (4.02.2013).
 16. http://konkursben.fpegda.pl/ben/index.php?ogniwa-i-moduly-fotowoltaiczne,42 (4.02.2013).
 17. http://www.lighting.pl/index.php?s_id=10&akcja=artykul&a_id=146 (6.02.2013).
 18. http://www.lighting.pl/index.php?s_id=2&akcja=news&n_id=1064&typ=0 (6.02.2013).
 19. http://www.nape.pl/Portals/NAPE/dyr1.pdf (7.02.2013).
 20. http://nm.pl/artykuly/wozki_widlowe/38/li_ion_akumulatorowa_piesn_przyszlosci.htm (2.02.2013) .
 21. http://pl.goodman.com/zrownowazony-rozwoj/studia-przypadku/przykladowarealizacja- dsv (4.02.2013).
 22. http://www.promag.pl/Bramy_przemyslowe,p,9058.html (7.02.2013).
 23. http://www.scirisheyes.com/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-green-oraz-proces-jejwdrazania/(10.02.2013).
Cited by
Show
ISSN
0239-9415
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu