BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Specyfika rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC)
The Characteristics of Time-Driven Activity Based Costing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Rachunkowość, Rachunek kosztów działań
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Accounting, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono analizę porównawczą nowej koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem z tradycyjną odmianą tego modelu kalkulacji kosztów. Nowy model wydaje się spełniać oczekiwania użytkowników, które pojawiły się z koncepcją tradycyjnego modelu, ale pozostały niespełnione z powodu trudności o charakterze technicznym oraz z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. (abstrakt oryginalny)

The paper is an comparative analysis of the time-driven activity-based costing concept at the background of the main characteristics of the conventional model of ABC. The new concept fulfils the expectations aroused by the emergence of the conventional ABC model, but limited due to technical and data-gathering and processing problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Anderson S.R.: Rachunek kosztów działań sterowany czasem. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  3. Karmańska A., Rachunek kosztów działań w świetle systemu informacji monitorowania dokonań (SIMD), w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. A.karmańska, Difin, warszawa 2006.
  4. Miller J., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
  5. Obiektowy rachunek kosztów - koncepcja i wykorzystanie, red. G.K.Świderska, Monografie i Opracowania nr 526, SGH, warszawa 2004.
  6. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań. Difin, Warszawa 2005.
  7. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu