BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategia finansowania a rentowność i płynność finansowa małych i średnich spółdzielni mleczarskich
Financial Strategy Versus Rentability and Financial Liquidity in Small and Medium Diary Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Spółdzielnie, Przedsiębiorstwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Cooperatives, Enterprises, Enterprises financial liquidity
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono kondycję finansową małych i średnich spółdzielni mleczarskich, w zależności od stosowanej strategii finansowania. Spółdzielnie stosujące agresywną strategię finansowania działalności w roku 2004 odnotowały niekorzystne wartości wskaźników rentowności sprzedaży, majątku oraz kapitału własnego. W następnych latach, spółdzielnie w tej grupie sukcesywnie poprawiały wyniki w zakresie zyskowności i 2006 roku osiągały poziom rentowności zbliżony do tego, jaki był w spółdzielniach w grupie pierwszej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of relations between a financial strategy and a rentability and financial liquidity of small and medium dairy cooperatives. The cooperatives of a conservative strategy dominated in relation to liquidity. On the contrary, the cooperatives of an aggressive strategy were at risk of loosing their liquidity, especially regarding the lowest level of inventory. The financial strategy in small and medium dairy cooperatives is one of the most essential areas of financial deciding. Therefore, actions taken up in the area ought to keep liquidity and lead to optimize an amount and a structure of current assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Duda J.: Finansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw polskich sektora MŚP w okresie integracji z Unią Europejską. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007.
  2. Dylewski M.: Strategie finansowania przedsiębiorstwa a kształtowanie struktury kapitału. W: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1136, Wrocław 2006.
  3. Kallberg J., Parkinson K.: Corporate Liquidity. Management and Measurement. Irwin, Homewood 1993.
  4. Kubiak J.: Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
  5. Wasilewski M.: Konkurencyjność polskich spółdzielni mleczarskich. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 4, Warszawa 2005.
  6. Wymysłowski S.: Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka. W: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Uniwersytet Warszawski,Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu