BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański), Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Czynniki determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw
Determinants of SMEs Financial Condition
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 91-101, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finanse, Przedsiębiorstwo
Finance, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Artykuł ilustruje determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw. Opisano w nim aspekty dotyczące źródeł finansowania , polityki kredytowej oraz finansowania inwestycji w tych przedsiębiorstwach. Zwrócono uwagę , iż rodzaj finansowania działalności przedsiębiorstwa zmienia się zależnie od etapu jego rozwoju. Zaprezentowano także różnice w zarządzaniu finansami między dużym i małym przedsiębiorstwem.(abstrakt oryginalny)

The article presents the finance management in small business. It describes following aspects of finance management: • the sources of finances, • the payment politics, • investition financing. All these aspects evaluate through stages of small business growth and influance on financial condition of the company. The essey also shows the differences in mentioned aspects of finance between small and large companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Białkowska-Guzyńska A.: Raport z badania kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2002.
 2. Churchill N.C., Lewis V.L.: The five stages of small business growth. "Harvard Business Review",maj-czerwiec 1983.
 3. Golde R.A.: Practical Planning for Small Business. "Harvard Business Review", marzec-kwiecień 1964.
 4. Jerzemowska M.: Analiza teorii kształtowania struktury kapitałów w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 5. Levin I.R., Travis V.R.: Small company finance: what the books don't say. "Harvard Business Review",listopad -grudzień 1987.
 6. Lisowska B.: Bariery rozwoju sektora MSP na terenach marginalizowanych. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 7. Łuczka T.: Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego prywatnego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1997.
 8. Michalski G., Prędkiewicz K.: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm. C.H. Beck 2007.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Red. A. Tokaj-Krzewska, A. Żołnierski. PARP, Warszawa 2004.
 10. Safin K.: Zarządzanie małą firmą. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiebiorstwa. Źródła finansowania. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 12. Thorton G.: Europejski Sondaż Małych i Średnich Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2002.
 13. Tokarski M.: Wykorzystanie faktoringu do finansowania bieżącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Materiały na II Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Sopot 2002.
 14. Wyczółkowska D.: Biznesplan małych i średnich przedsiębiorstw. "Rachunkowość" 2007, nr 9.
 15. Zadrożny K., Wrzosek A.: Rachunkowość małego przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 2006, nr 2.
 16. Zimmerer T.W., Scarborough N.M.: Essentials of entrepreneurship and small business management. Pearson Education, New Jersey 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu