BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Charakterystyczne cechy rachunkowości w Niemczech
On the Specificity of Accounting in Germany
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 21, s. 205-216, rys.,tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowość, Rachunek zysków i strat
Accounting, Bookkeeping, Profit and loss statement
Note
streszcz., summ..
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości powoduje ujednolicenie sprawozdawczości finansowej. Procesom tym nie poddaje się ewidencja na kontach księgowych. W artykule przedstawiono regulacje prawne rachunkowości w Niemczech , konstrukcje najczęściej stosowanych planów kont, a także układ bilansu oraz rachunku zysków i strat. (abstrakt oryginalny)

The processes of harmonization and standardization of accounting results in the unification of financial reporting. The process does not concerns the bookkeeping schemes. The paper presents accounting regulations in Germany, the construction of the most common internal charts of accounts as well as the layout of the balance sheet and income statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Handelsgesetzbuch. Drittes Buch (Handelsbücher).
  2. K. Harbers, J. Hochmuth, P. Huber-Jilg, K. Lutz: Rechnungswesern fur Steuerfachangestellte, wyd. II, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu