BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Granosik Beata (Politechnika Koszalińska), Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Wpływ otoczenia instytucjonalnego wspierania przedsiębiorczości na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
The Influence of the Instititutional Enterprise Support on the Financing of Small And Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 115-124, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Entrepreneurship, Small business
Note
summ.
Abstract
Nie ulega wątpliwości, że sektor MŚP jest niesłychanie ważny dla gospodarki wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym również Polski. W sektorze tym działa w całej UE około 20 milionów firm, czyli 99% wszystkich przedsiębiorstw. Unia Europejska już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku dostrzega znaczenie i specyfikę MŚP i stara się wpływać na jego rozwój za pośrednictwem określonych instrumentów. W zależności od kraju skala pomocy, oferowanej średnim i małym przedsiębiorcom jest różna. Celem artykułu jest ocena instytucjonalnego otoczenia wspierania przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania w Polsce w aspekcie tworzenie uwarunkowań konkurencyjności tego sektora na zjednoczonym rynku unijnym.(abstrakt oryginalny)

Without doubt, the sector of and medium-sized enterprises is significantly important for the economy of all the European Union membership countries, including Poland. In this sector, there are operating abound 20 million companies, which constitutes c.a. 99% of all enterprises. The European Union has noticed the significance and importance of small and middle-size companies sector in the 70s of the last century and is constantly trying to influence its development with the use of proper instruments. Depending on the country, the scope of aid and help that is offered to s and mediumsized enterprises varies. The main aim of this article is to evaluate the institutional surrounding of enterprises support on the competiveness of small and medium-sized enterprises in Poland with respect to creation of competitiveness conditions of this sector on the untied market of European Union.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Duda J.: Finansowanie działalności przedsiębiorstw polskich z sektora MSP w okresie integracji z Unią Europejską. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, nr 1152.
  2. Grabowski M., Hardt Ł., Nowicki M.: Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna - perspektywa polska i europejska. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  3. International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook2005, http:// www.imd.ch/research/publications/wcy/competitiveness_scoreboard_2005.cfm, 2007.02.24.
  4. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, http://www.mgip.gov.pl, 2007.02.15.
  5. Kubiak J., Nowaczyk T.: Zmiany w systemie zasilania kapitałowego przedsiębiorstw w Polsce. W: Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej. Red. A. Bogus, M. Wypych. Uniwersytet Łódzki 2007.
  6. Monitoring kondycji sektora MSP 2006, PKPP Lewiatan 2006.
  7. Przedsiębiorczość w Polsce. Raport Rządowy, Warszawa 2003.
  8. Raport o stanie małego i średniego sektora w Polsce. PARP, Warszawa 2006.
  9. Realizacja polityki budżetowej w Polsce w kontekście wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Mikroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Red. M. Piałuch. T. I. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu