BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ingildyeyeva Elina (Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Rynek kapitałowy na Ukrainie - stan i tendencje rozwojowe
Stock Market in Ukraine - State and Progress Trends
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój, Rynek kapitałowy
Development, Capital market
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
W artykule przedstawiono przesłanki powstania oraz współczesne warunki funkcjonowania rynku kapitałowego na Ukrainie. Ukazano taki cechy specyficzne rynku, jak podział rynku kapitałowego na zorganizowany i niezorganizowany, wielość podmiotów handlu oraz miejsce runku kapitałowego Ukrainy w świecie według klasyfikacji Standard & Poor's. Stwierdzono, że największą giełdą papierów wartościowych na Ukrainie jest PFTS. Przedstawiono wskaźniki charakteryzujące jej działalność (udział rynku, wielkość rocznych obrotów, indeksy,kapitalizacja).(abstrakt oryginalny)

The prerequisites of the initiation and the current activity conditions of the Ukrainian stock market are submitted in the article. Specific market traits such as dividing the stock market into organized and unorganized one have been found out, as well as a big number of trade subjects and the Ukrainian stock market's place in the world according to the Standard and Poor's classification has been discussed. It has been asserted that the biggest stock exchange in Ukraine is PFTS. The activity characteristics (share of the market, the yearly sales sizes, indexes, capitalization) have been submitted.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Давиденко Б.: Как создавался украинский фондовый рынок, Газета «Дело», http://www.delo. ua/news/companies/finances/info-44091.html.
  2. Драбчук В. ИФГ "Сократ": "В Украине фондовый рынок стремительно растет,несмотря на политический кризис", http://www.rbc.ua/rus/interview/2007/09/20/241894.shtml.
  3. Закон № 3480 Про цінні папери та фондовий ринок, http://www.smida.gov.ua/law/show.php?textid=144.
  4. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України у 2007 році, http://www. ssmsc.gov.ua.
  5. Прес-реліз: 2007 рік став одним з найуспішніших в історії українського фондового ринку,http://www.pfts.com/uk/news/?n_id=3814.
  6. Річні звіти ПФТС за 2000-2006 гг., http://www.pfts.com/uk/yearly-reports/.
  7. Статистична iнформація,http://www.ukrstat.gov.ua/.
  8. Украинский фондовый рынок второй в мире по прибыльности, http://rus.rynok.biz/Default2.aspx? ArticleID=31fea0b0-f856-4e85-8b26-beb6fec869e9#continue.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu