BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kontrowersje dotyczące postanowień nowej umowy kapitałowej
Controversies Concerning the New Basel Capital Accord Resolutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 149-158, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Umowa Kapitałowa
Capital agreement
Note
summ.
Abstract
Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) jest zbiorem wytycznych o przełomowym znaczeniu dla sektora bankowego. Nie spotkały się one jednak z pełnym poparciem w środowisku bankowym budząc liczne kontrowersje. W artykule zaprezentowano wybrane z nich, koncentrując się na: regulacjach dotyczących ryzyka operacyjnego, oparciu klasyfikacji wag ryzyka kredytowego na ocenach agencji ratingowych, zjawisku procykliczności, kosztach wdrożenia oraz zróżnicowanego podejścia organów nadzoru bankowego w różnych krajach do tego problemu.(abstrakt oryginalny)

The New Basel Capital Accord is a set of guidelines of crucial importance for the banking sector. They did not meet with full support in banking industry and gave rise to plenty of controversies. The paper presents some of them, focusing on: operational risk regulations, credit risk classification based on rating agencies evaluations, procyclicality phenomenon, implementation costs and different approaches of bank supervisors in various countries to this problem.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bancarewicz G.: Ryzyko operacyjne źródłem nowych wyzwań dla pomiaru i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. "Bezpieczny Bank" 2005, nr 2.
 2. Bank capital. Getting Basel right. "The Economist", February 23rd 2002.
 3. Bank regulation. Capital cushion fight. "The Economist", June 9th 2001.
 4. Bardoloi S.: Measuring Operational Risk: The Data Challenges. The European Union Banking & Finance News Network, http://www.eubfn.com.
 5. Blount E.: New Basel Accord: Sound regulation or crushing complexity. "American Bankers Association. ABA Banking Journal", April 2003, No. 95.
 6. Blount E.: Six years later and three "pillars" later, Basel II rolls out. "American Bankers Association. ABA Banking Journal", August 2004, nr 96.
 7. Bothersome Basel. "The Economist" 17th April 2004.
 8. Chorafas D.N.: Economic capital allocation with Basel II. Cost, benefit and implementation procedures. Elsevier Butterworth - Heinemann, Great Britain 2004.
 9. Dziawgo D.: Agencje credit-ratingu w procesie pozyskiwania kapitału na międzynarodowym rynku finansowym. Implementacja credit-ratingu w regulacjach ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego. W: Nowa Umowa Kapitałowa konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce. Red. R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński. Transformacja Gospodarki,nr 111, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 10. Dziekoński P.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Materiały i Studia, nr 164, NBP, Warszawa 2003.
 11. Gordon-Hart S.: Basel 2: the risk to the global consensus. "Balance Sheet" 2004, nr 12.
 12. Gup B.E.: The New Basel Capital Accord. Thomson Learning, USA 2004.
 13. Ilako Ch.: Skutki finansowe i makroekonomiczne proponowanych nowych wymogów kapitałowych. Seminarium pt. "Analiza finansowych i makroekonomicznych konsekwencji regulacji zaproponowanych w ramach nowych wymogów kapitałowych dla banków oraz instytucji zarządzających aktywami działających na obszarze Unii Europejskiej" 2004, http://www.pwc.com/pl, 23.03.2005.
 14. Iwanicz-Drozdowska M.: Procykliczność działalności kredytowej w świetle Nowej Umowy Kapitałowej.W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Red. R. Szewczyk.T. III, Bankowość. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 15. Jajuga K.: Kamień milowy architektury rynku finansowego. "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
 16. Lenczewski Martins C., Niedziółka P.: Kwantyfikacja ryzyka operacyjnego w banku oraz jego wpływ na wymóg kapitałowy. "Bank i Kredyt" 2005, nr 5.
 17. Majer I.: Podejście standardowe w Nowej Umowie Kapitałowej a procykliczność działalności kredytowej. "Master of Business Administration. Pismo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i zarządzania im. L. Koźmińskiego i Międzynarodowej Szkoły Zarządzania" 2007, nr 2.
 18. Poręba J.: Koszty wprowadzenia wymogów Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II). "Biuletyn Bankowy"2005, nr 6.
 19. Reczek A., Kriz P.: Nie każdy może przyjąć jedno rozwiązanie. "Bank" 2002/2003, nr 12/1.
 20. Rodriguez L.J.: Banking stability and the Basel capital standards. "Cato Journal", Spring 2003, nr 23.
 21. Too nice in Basel. "The Economist", October 5th 2002.
 22. Ustawa z 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, DzU n 42, poz. 272.
 23. Zalega K.: Pogłębianie podziałów. "Gazeta Bankowa" 2003, nr 50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu